Íocaíochtaí

Seiceáil an chuid Mo Íocaíochtaí de do chuntas SUSI le feiceáil cathain a próiseáladh d’íocaíocht.

Íocaíochtaí Dámhachtana Deontais

Íoctar Deontais chothabhála isteach i do chuntas bainc trí aistriú leictreonach ciste (EFT) i naoi dtráthchuid.

Íoctar Deontais táillí go díreach leis an gcoláiste/institiúid ar do shon.

Chun íocaíocht deontais a fháil, ní mór duit:

  1. Dámhachtain deontais nó litir athnuachana deontais a bheith faighte agat ó SUSI;
  2. A bheith cláraithe le do choláiste don bhliain acadúil nua;
  3. Deimhnithe le SUSU ag do choláiste go bhfuil tú cláraithe don bhliain acadúil nua seachtain amháin ar a laghad roimh an gcéad dáta íocaíochta eile. Iarrfaidh agus caithfidh SUSI dearbhú maidir le freastal leanúnach a fháil ag pointí éagsúla i rith na bliana acadúla. Ní dhéanfar íocaíochtaí ach amháin nuair a bheidh freastal leanúnach deimhnithe ag an gcoláiste agus
  4. Do shonraí bainc a bheith curtha isteach agat trí do chuntas SUSI, ag ligean do sheachtain amháin ar a laghad don nuashonrú chun dul i bhfeidhm roimh dháta íocaíochta sceidealta. Má bronnadh maoiniú ort i mbliain acadúil roimhe seo ach má chruthaigh tú Iarratas Nua (i.e. tosaíonn d’iarratas le huimhir thagartha W2223, caithfidh tú do shonraí bainc a chur isteach arís don iarratas nua seo.

Do Shonraí Bainc

Cinntigh le do thoil gur cuntas Euro oscailte agus gníomhach é do chuntas bainc sa Limistéar Íocaíochtaí Euro Aonair (SEPA) ar féidir leis Aistrithe Leictreonach Ciste a ghlacadh. Déan seiceáil le d’institiúid airgeadais má tá amhras ort.

Dátaí Íocaíochta 2022/23

Ardoideachas

Rinneadh an chéad íocaíocht sceidealta don bhliain acadúil 2022/23 ar 22 Meán Fómhair.

Chun a chinntiú go bhfaigheann mic léinn a gcéad íocaíocht a luaithe agus is féidir, beidh SUSI ag déanamh íocaíochtaí seachtainiúla ón 22 Meán Fómhair. Déanfar íocaíochtaí ar an Aoine agus caithfidh an coláiste a dhearbhú go bhfuil mic léinn cláraithe ar a laghad seachtain amháin roimh an gcéad íocaíocht eile.

Is féidir le mic léinn a ndáta íocaíochta a fheiceáil ar líne i sceideal íocaíochta a gcuntas SUSI a luaithe a bheidh a n-íocaíocht próiseáilte.

Tabhair le fios le do thoil: Deimhníonn SUSI freastal leanúnach na mac léinn le coláistí ag pointí éagsúla i rith na bliana acadúla. Ní dhéanfar íocaíochtaí ach amháin nuair a bheidh freastal leanúnach deimhnithe ag an gcoláiste.

Dátaí íocaíochta ardoideachais 2022-23 
ÍocaíochtDáta Íocaíochta
Íocaíocht 122 Meán Fómhair 2022
Íocaíocht 213 Deireadh Fómhair 2022
Íocaíocht 310 Samhain 2022
Íocaíocht 415 Nollaig 2022
Íocaíocht 512 Eanáir 2023
Íocaíocht 616 Feabhra 2023
Íocaíocht 716 Márta 2023
Íocaíocht 806 Aibreán 2023
Íocaíocht 911 Bealtaine 2023

 

PLC

Deimhníonn SUSI freastal le coláistí na mac léinn gach mí seachtain amháin ar a laghad roimh an dáta íocaíochta sceidealta. Ní dhéanfar íocaíochtaí ach amháin nuair a bheidh freastal deimhnithe ag an gcoláiste. D’fhéadfadh go mbeadh dátaí íocaíochta breise ann do mhic léinn nua-dhámhachtana chun a gcéad íocaíocht a fháil. Is féidir le mic léinn a ndáta íocaíochta a fheiceáil ar líne i sceideal íocaíochta a gcuntas SUSI a luaithe a bheidh a n-íocaíocht próiseáilte.

Dátaí íocaíochta Ardteistiméireachtas 2022-23 
ÍocaíochtDáta Íocaíochta
Íocaíocht 120 Deireadh Fómhair 2022
Íocaíocht 217 Samhain 2022
Íocaíocht 315 Nollaig 2022
Íocaíocht 419 Eanáir 2023
Íocaíocht 523 Feabhra 2023
Íocaíocht 623 Márta 2023
Íocaíocht 720 Aibreán 2023
Íocaíocht 818 Bealtaine 2023
Íocaíocht 915 Meitheamh 2023

 

Ceisteanna Coitianta

Ceist: Fuair mé litir dámhachtana, chláraigh mé le mo choláiste agus rinne mé mo chuid sonraí bainc a nuashonrú ach ní bhfuair mé íocaíocht ar an dáta íocaíochta sceidealta?

Freagra: Beidh SUSI ag eisiúint íocaíochtaí seachtainiúla ó 22 Meán Fómhair 2022 go Nollaig 2022 chun a chinntiú go bhfaighidh gach mac léinn incháilithe atá cláraithe lena gcoláiste agus dearbhaithe ag a gcoláiste a ndeontas cothabhála. Déanfar íocaíochtaí ar an Déardaoin agus mar sin chun a fheiceáil go bhfuil íocaíocht le fáil agat i seachtain ar leith, seiceáil an sceideal íocaíochtaí sa chuid Mo Íocaíochtaí de do chuntas SUSI ar Déardaoin na seachtaine sin.

 Ceist: Bronnadh maoiniú orm tar éis an chéad dáta íocaíochta. An bhfaighidh mé aisíocaíochtaí?

Freagra: Má bhronntar d’iarratas tar éis an chéad dáta íocaíochta sceidealta nó má dheimhnítear do chlárúchán tar éis an chéad dáta íocaíochta sceidealta, gheobhaidh tú aon aisíocaíochtaí atá dlite i do chéad íocaíocht.

Ceist: An féidir liom sonraí mo chuntais bhainc a athrú le linn na bliana acadúla?

Freagra: Sea, is féidir leat do chuid sonraí bainc a athrú nó a leasú i do chuntas SUSI. Ba cheart duit seachtain amháin ar a laghad a cheadú le go rachaidh an t-athrú i bhfeidhm roimh dháta íocaíochta sceidealta.

Ceist: Is mac léinn PLC mé agus ní bhfuair mé m’íocaíocht cé go bhfuair mé íocaíochtaí roimhe seo.

Freagra: Ní féidir deontais chothabhála a íoc ach le mic léinn PLC sna cúinsí seo a leanas:

  1. Sa chás gur bronnadh d’iarratas agus go bhfuil litir dámhachtana faighte agat ó SUSI;
  2. Sa chás gur chuir tú do chuid sonraí bainc isteach trí do chuntas SUSI;
  3. Sa chás gur dheimhnigh an institiúid ar a bhfuil tú ag freastal tinreamh sásúil gach mí.

Ceist: Cén tionchar a bheidh ag tréimhse choibhéiseach de chinneadh staidéir ar m’íocaíocht deontais?

Freagra: Má chríochnaigh tú tréimhse staidéir roimhe seo ag an leibhéal céanna nó níos airde le do chúrsa reatha bronnta, beidh tionchar aige ar mhéid an deontais cothabhála agus/nó na dtáillí a bhronntar ort. Ní íocfar tú as na míonna a chríochnaigh tú roimhe seo.

Sampla: Rinne tú 3 mhí de chúrsa leibhéal 7 roimhe seo. Tá tú ag cur isteach anois ar dheontas do chúrsa leibhéal 7 difriúil. Chomh fada is go gcomhlíonann tú na critéir incháilitheachta go léir, ní bheidh tú incháilithe ach do 6 íocaíocht in ionad na 9 n-íocaíocht iomlán agus beidh ort ath-thréimhse staidéir 3 mhí a chríochnú sular féidir leat do chéad íocaíocht a fháil.