Íocaíochtaí

Seiceáil an chuid Mo Íocaíochtaí de do chuntas SUSI le feiceáil cathain a próiseáladh d’íocaíocht.

Íocaíochtaí Dámhachtana Deontais

Íoctar Deontais chothabhála isteach i do chuntas bainc trí aistriú leictreonach ciste (EFT) i naoi dtráthchuid.

Íoctar Deontais táillí go díreach leis an gcoláiste/institiúid ar do shon.

Chun íocaíocht deontais a fháil, ní mór duit:

  1. Dámhachtain deontais nó litir athnuachana deontais a bheith faighte agat ó SUSI;
  2. A bheith cláraithe le do choláiste don bhliain acadúil nua;
  3. A bheith deimhnithe mar chláraithe don bhliain acadúil nua ag do choláiste le SUSI ar a laghad seachtain amháin roimh an gcéad dáta íocaíochta eile agus
  4. Do shonraí bainc a bheith curtha isteach agat trí do chuntas SUSI, ag ligean do sheachtain amháin ar a laghad don nuashonrú chun dul i bhfeidhm roimh dháta íocaíochta sceidealta. Má bronnadh maoiniú ort i mbliain acadúil roimhe seo ach má chruthaigh tú Iarratas Nua (i.e. tosaíonn d’iarratas le huimhir thagartha W2021, caithfidh tú do shonraí bainc a chur isteach arís don iarratas nua seo.

Do Shonraí Bainc

Deimhnigh le do thoil:

  • go bhfuil do chuntas bainc gníomhach agus gur féidir leat EFTanna a fháil;
  • go bhfuil do chuntas bainc i bPoblacht na hÉireann i gceann de na bainc seo a leanas: AIB, Banc na hÉireann, EBS, KBC, Permanent TSB, Banc Uladh nó ag Comhar Creidmheasa atá liostaithe anseo;

Dátaí Íocaíochta 2020/21

Ardoideachas

Tarlaíonn an chéad íocaíocht sceidealta don bhliain acadúil 2020/21 ar 9ú Deireadh Fómhair.

Chun a chinntiú go bhfaigheann mic léinn a gcéad íocaíocht a luaithe agus is féidir, beidh SUSI ag déanamh íocaíochtaí seachtainiúla ón 9ú Deireadh Fómhair. Déanfar íocaíochtaí ar an Aoine agus caithfidh an coláiste a dhearbhú go bhfuil mic léinn cláraithe ar a laghad seachtain amháin roimh an gcéad íocaíocht eile.

Is féidir le mic léinn a ndáta íocaíochta a fheiceáil ar líne i sceideal íocaíochta a gcuntas SUSI a luaithe a bheidh a n-íocaíocht próiseáilte.

Tabhair le fios le do thoil: Deimhníonn SUSI tinreamh leanúnach na mac léinn le coláistí ag pointí éagsúla le linn na bliana acadúla.

Dátaí íocaíochta ardoideachais 2020-21 
ÍocaíochtDáta Íocaíochta
Íocaíocht 19 Deireadh Fómhair 2020
Íocaíocht 230 Deireadh Fómhair 2020
Íocaíocht 327 Samhain 2020
Íocaíocht 418 Nollaig 2020
Íocaíocht 515 Eanáir 2021
Íocaíocht 612 Feabhra 2021
Íocaíocht 712 Márta 2021
Íocaíocht 816 Aibreán 2021
Íocaíocht 914 Bealtaine 2021

 

PLC

Deimhníonn SUSI tinreamh le coláistí mac léinn gach mí ar a laghad seachtain amháin roimh an dáta íocaíochta sceidealta. D’fhéadfadh go mbeadh dátaí íocaíochta breise ann do mhic léinn nua-dhámhachtana chun a gcéad íocaíocht a fháil. Is féidir le mic léinn a ndáta íocaíochta a fheiceáil ar líne i sceideal íocaíochta a gcuntas SUSI a luaithe a bheidh a n-íocaíocht próiseáilte.

Dátaí íocaíochta Ardteistiméireachtas 2020-21 
ÍocaíochtDáta Íocaíochta
Íocaíocht 123 Deireadh Fómhair 2020
Íocaíocht 220 Samhain 2020
Íocaíocht 318 Nollaig 2020
Íocaíocht 422 Eanáir 2021
Íocaíocht 519 Feabhra 2021
Íocaíocht 619 Márta 2021
Íocaíocht 723 Aibreán 2021
Íocaíocht 821 Bealtaine 2021
Íocaíocht 918 Meitheamh 2021

 

Ceisteanna Coitianta

Ceist: Fuair mé litir dámhachtana, chláraigh mé le mo choláiste agus rinne mé mo chuid sonraí bainc a nuashonrú ach ní bhfuair mé íocaíocht ar an dáta íocaíochta sceidealta?

Freagra: Beidh SUSI ag eisiúint íocaíochtaí seachtainiúla ó Dheireadh Fómhair go Nollaig chun a chinntiú go bhfaighidh gach mac léinn incháilithe atá cláraithe lena gcoláiste agus dearbhaithe ag a gcoláiste a ndeontas cothabhála. Déanfar íocaíochtaí ar an Aoine agus mar sin chun a fheiceáil go bhfuil íocaíocht le fáil agat i seachtain ar leith, seiceáil an sceideal íocaíochtaí sa chuid Mo Íocaíochtaí de do chuntas SUSI ar Déardaoin na seachtaine sin.

 Ceist: Bronnadh maoiniú orm tar éis an chéad dáta íocaíochta. An bhfaighidh mé aisíocaíochtaí?

Freagra: Má bhronntar d’iarratas tar éis an chéad dáta íocaíochta sceidealta nó má dheimhnítear do chlárúchán tar éis an chéad dáta íocaíochta sceidealta, gheobhaidh tú aon aisíocaíochtaí atá dlite i do chéad íocaíocht.

Ceist: An féidir liom sonraí mo chuntais bhainc a athrú le linn na bliana acadúla?

Freagra: Sea, is féidir leat do chuid sonraí bainc a athrú nó a leasú i do chuntas SUSI. Ba cheart duit seachtain amháin ar a laghad a cheadú le go rachaidh an t-athrú i bhfeidhm roimh dháta íocaíochta sceidealta.

Ceist: Is mac léinn PLC mé agus ní bhfuair mé m’íocaíocht cé go bhfuair mé íocaíochtaí roimhe seo.

Freagra: Ní féidir deontais chothabhála a íoc ach le mic léinn PLC sna cúinsí seo a leanas:

  1. Sa chás gur bronnadh d’iarratas agus go bhfuil litir dámhachtana faighte agat ó SUSI;
  2. Sa chás gur chuir tú do chuid sonraí bainc isteach trí do chuntas SUSI;
  3. Sa chás gur dheimhnigh an institiúid ar a bhfuil tú ag freastal tinreamh sásúil gach mí.

Ceist: Cén tionchar a bheidh ag tréimhse choibhéiseach de chinneadh staidéir ar m’íocaíocht deontais?

Freagra: Má chríochnaigh tú tréimhse staidéir roimhe seo ag an leibhéal céanna nó níos airde le do chúrsa reatha bronnta, beidh tionchar aige ar mhéid an deontais cothabhála agus/nó na dtáillí a bhronntar ort. Ní íocfar tú as na míonna a chríochnaigh tú roimhe seo.

Sampla: Rinne tú 3 mhí de chúrsa leibhéal 7 roimhe seo. Tá tú ag cur isteach anois ar dheontas do chúrsa leibhéal 7 difriúil. Chomh fada is go gcomhlíonann tú na critéir incháilitheachta go léir, ní bheidh tú incháilithe ach do 6 íocaíocht in ionad na 9 n-íocaíocht iomlán agus beidh ort ath-thréimhse staidéir 3 mhí a chríochnú sular féidir leat do chéad íocaíocht a fháil.