Íocaíochtaí

Is féidir leat do dhátaí íocaíochta SUSI a fheiceáil go díreach i do chuntas ar líne SUSI faoin mír M’Íocaíochtaí.

Beidh ort an méid a leanas go léir a bheith agat sular féidir an deontas a bronnadh ort a íoc leat:

 1. Tá litir bhronnta deontais nó litir bhronnta athnuachana deontais faighte agat ó SUSI;
 2. Chláraigh tú le do choláiste don bhliain nua acadúil;
 3. Dheimhnigh do choláiste do SUSI go bhfuil tú cláraithe don bhliain nua acadúil. Caithfidh seo tarlú ar a laghad seachtain roimh an gcéad dáta íocaíochta eile; agus
 4. Sholáthair tú do shonraí bainc ar líne trí do chuntas ar líne SUSI, agus thug tú ar a laghad seachtain chun an t-athrú a chur i bhfeidhm roimh dháta íocaíochta sceidealaithe. Teastóidh d’Uimhir PSP uait nuair a iontrálann tú do shonraí bainc ar líne.

Sonraí Bainc atá cothrom le dáta

Chun go mbeidh tú in ann íocaíocht bhronnadh do dheontais a fháil isteach i do chuntas, ba cheart duit an méid a leanas a chinntiú;

 • Mar gheall go ndéanfar bronnadh deontas cothaithe trí Ríomhaistriú Airgid (RAA), isteach i do chuntas féin bainc, ba cheart duit an méid a leanas a chinntiú; tá do chuntas in ann RAAanna a fháil; tá do chuntas in Euro; agus tá do chuntas gníomhach.
 • Tá do chuntas i bPoblacht na hÉireann agus tá sé i gceann amháin de na bainc a leanas; Banc-Aontas Éireann, Banc na hÉireann, Permanent TSB, an Cumann Oideach Foirgníochta (an EBS), Banc Uladh, Banc Éireannach Náisiúnta, Banc KBC nó ag Comhar Creidmheasa atá liostaithe ar an láithreán gréasáin seo.
 • Tabhair faoi deara, le do thoil, ní féidir le formhór na gcuntas coigiltis, taisce agus scoile dara leibhéal glacadh le RAAanna, mar sin, is tábhachtach seo a sheiceáil le do bhanc.

Tabhair faoi deara, le do thoil

 • Má chruthaigh tú Iarratas Nua (i.e. tosaíonn d’iarratas le tagairt “W2021”, caithfidh tú do shonraí bainc a sheoladh ar aghaidh arís don iarratas nua seo, (fiú má sheol tú ar aghaidh iad nuair a bhí iarratas á dhéanamh agat i mbliain roimhe seo).

Déantar Íocaíochtaí Bronnta Deontais ar na bealaí a leanas

Deontais Chothaithe: Íocfar naoi dtráthchuid mhíosúla isteach i do chuntas féin bainc trí RAA (Ríomhaistriú Airgid).

Deontais Táillí: Déanfar íocaíocht díreach leis an gcoláiste/institiúid ar a bhfreastalóidh tú, thar do cheann.

Ceisteanna Coitianta

 1. Fuair mé litir bhronnta, chláraigh mé le mo choláiste agus nuashonraigh mé mo shonraí bainc ach ní bhfuair mé íocaíocht ar dháta íocaíochta sceidealaithe?
 2. An bhfuil tú ag freastal ar chúrsa Ardoideachais nó IAT? Má tá tú ag freastal ar chúrsa Ardoideachais, déantar íocaíochtaí idir Meán Fómhair agus Bealtaine. Má tú ag freastal ar chúrsa IAT, déantar íocaíochtaí idir Deireadh Fómhair agus Meitheamh.

Ná bí buartha, mura íocadh thú ar an dáta íocaíochta sceidealaithe míosúil, beidh íocaíochtaí seachtainiúla á n-eisiúint ag SUSI, chomh maith, idir Meán Fómhair agus Nollaig lena chinntiú go bhfaigheann gach mac léinn incháilithe atá cláraithe le agus atá deimhnithe ag a gcoláiste, a gcothú. Lena sheiceáil an ndéanfar íocaíocht leat in aon seachtain ar leith, tabhair cuairt ar rianaire ar líne Íocaíochtaí SUSI an lá roimhe agus tabharfaidh seo le fios an bhfaighidh tú íocaíochtaí ar an Aoine an tseachtain sin.

IS TÁBHACHTACH A THABHAIRT FAOI DEARA, má bronnadh deontas cothaithe laghdaithe agus/nó deontas laghdaithe táillí ort mar gheall gur chríochnaigh tú tréimhse staidéir roimhe seo ar an leibhéal céanna nó ar leibhéal níos airde ná an cúrsa atá á dhéanamh agat faoi láthair agus a ndearnadh bronnadh dó, déanfaidh seo difear don mhéid den deontas cothaithe agus/nó táillí a bhronnfar ort. Déanfar íocaíochtaí roinnt míonna a choimeád siar, arbh ionann iad agus an méid míonna de staidéar comhionann atá ort a chríochnú.

 1. Níor bronnadh deontas orm ach i ndiaidh an chéad dáta íocaíochta, an bhfaighidh mé cúlíocaíochtaí?
 2. Má bhronntar d’iarratas i ndiaidh an chéad dáta íocaíochta sceidealaithe nó má dheimhnítear do chlárú i ndiaidh an chéad dáta íocaíochta sceidealaithe, gheobhaidh tú aon chúlíocaíochtaí atá le híoc i do chéad íocaíocht. Coimeád súil, le do thoil, ar do rianaire íocaíochtaí i do chuntas ar líne.
 3. An féidir liom mo shonraí cuntas bainc a athrú a luaithe a seoladh ar aghaidh iad?
 4. Is féidir leat do shonraí cuntas bainc a athrú nó a leasú tú féin trí do chuntas ar líne a luaithe a seoladh ar aghaidh iad seachtain roimh an dáta íocaíochta sceidealaithe chun gur féidir an t-athrú a chur i bhfeidhm.
 5. Tá Cúrsa IAT á dhéanamh agam agus ní bhfuair mé m’íocaíocht an mhí seo. Tá gach íocaíocht roimhe seo faighte agam.

Ní féidir Deontais Chothaithe IAT a íoc ach faoi na cúinsí seo a leanas

 1. Bronntar an t-iarratas agus fuair tú litir bhronnta ó SUSI.
 2. Sholáthair tú do shonraí bainc ar líne trí do chuntas ar líne SUSI. Teastóidh d’Uimhir PSP uait nuair a iontrálann tú do shonraí bainc ar líne.
 3. Dheimhnigh an Institiúid a bhfuil tú ag freastal uirthi freastal sásúil gach mí.
 1. Conas a dhéanfaidh cinneadh faoi thréimhse chomhionann staidéir difear do m’íocaíocht deontais?
 2. Má bronnadh deontas cothaithe laghdaithe agus/nó deontas laghdaithe táillí ort mar gheall gur chríochnaigh tú tréimhse staidéir roimhe seo ar an leibhéal céanna nó ar leibhéal níos airde ná an cúrsa atá á dhéanamh agat faoi láthair agus a ndearnadh bronnadh dó, déanfaidh seo difear don mhéid den deontas cothaithe agus/nó táillí a bhronnfar ort. Déanfar íocaíochtaí roinnt míonna a choimeád siar, arbh ionann iad agus an méid míonna de staidéar comhionann atá ort a chríochnú.

Sampla: Rinne tú cúrsa ar leibhéal a seacht ar feadh 3 mhí roimhe seo agus d’fhág tú an cúrsa agus tá iarratas á dhéanamh anois agat ar chúrsa difriúil ar leibhéal a seacht. Beidh ort tréimhse eile staidéir a mhairfidh trí mhí a chríochnú, agus ní bheidh tú incháilithe an deontas a fháil ach ar feadh sé mhí den ghnáthdheontas naoi mí. Ní íocfar do dheontas go dtí mí a ceathair de do chúrsa.

Ó Eanáir 2020 ar aghaidh, eiseofar íocaíochtaí cothaithe Ardoideachais ar bhonn míosúil.   Deimhnímid freastal leanúnach le coláiste an mhic léinn ag pointí éagsúla i rith na bliana acadúla. D’fhéadfadh dátaí íocaíochta breise a bheith ann do mhic léinn ar bronnadh deontas orthu le déanaí chun a gcéad íocaíocht a fháil. Is féidir le mic léinn a rianaire íocaíochtaí ar líne a sheiceáil a thaispeánfaidh an dáta a luaithe a próiseáladh a n-íocaíocht.

Ardoideachas atá fágtha
dátaí íocaíochta 2019-20
 
dáta íocaíochta
Aibreán10/04/2020
Bealtaine15/05/2020
Dátaí íocaíochta ardoideachais 2020-21 
Dáta Íocaíochta
Meán FómhairBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
Deireadh FómhairBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
SamhainBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
NollaigBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
EanáirBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
FeabhraBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
MártaBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
AibreánBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
BealtaineBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath

Ó Eanáir 2020 ar aghaidh, eiseofar íocaíochtaí cothaithe IAT ar bhonn míosúil. Deimhnímid freastal le coláiste an mhic léinn ar a laghad seachtain amháin roimh an dáta íocaíochta sceidealaithe.  D’fhéadfadh dátaí íocaíochta breise a bheith ann do mhic léinn ar bronnadh deontas orthu le déanaí chun a gcéad íocaíocht a fháil. Is féidir le mic léinn a rianaire íocaíochtaí ar líne a sheiceáil a thaispeánfaidh an dáta a luaithe a próiseáladh a n-íocaíocht.

Dátaí íocaíochta an Ardteistiméireachta atá fágtha 2019-20 
Dáta íocaíochta
Aibreán24/04/2020
Bealtaine22/05/2020
Meitheamh19/06/2020
Dátaí íocaíochta Ardteistiméireachtas 2020-21 
Dáta Íocaíochta
Deireadh FómhairBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
SamhainBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
NollaigBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
EanáirBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
FeabhraBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
MártaBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
AibreánBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
BealtaineBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
MeitheamhBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.