Tacaíocht Uilechoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI)

Fáilte chuig suíomh gréasáin SUSI áit ar féidir leat eolas a fháil ar iarratas ar dheontas mac léinn a dhéanamh. Sula gcuireann tú isteach ar do dheontas, molaimid duit athbhreithniú a dhéanamh ar na critéir incháilitheachta trí do chineál mac léinn a roghnú bunaithe ar cibé an PLC, Fochéimí, Iarchéim nó Staidéar lasmuigh den Stát thú.

Is féidir leat ár nÁiritheoir Incháilitheachta a úsáid freisin, áit ar féidir leat féinmheasúnú a dhéanamh go tapa agus go héasca cibé acu an bhféadfá a bheith i dteideal deontais.

Molaimid duit ár nÁiritheoir Incháilitheachta a úsáid freisin chun féinmheasúnú tapa éasca a dhéanamh maidir le cé acu an mbeidh tú i dteideal deontas a fháil, nó nach mbeidh. Is féidir teacht ar naisc leis an reachtaíocht i ndáil le deontais do mhic léinn, chomh maith le treoir chéim ar chéim chun cabhrú le hiarratas a chomhlánú, ar ár leathanach Acmhainní.

Nuashonruithe is Deireanaí

Tá iarratais ar líne do 2022/23 dúnta anois

Buiséad 2023