Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI)

Fáilte chuig láithreán gréasáin SUSI. Is foinse chuimsitheach faisnéise é a sholáthraíonn bealach tapa agus éasca le húsáid duit chun iarratas a dhéanamh ar do dheontas mac léinn. Sula ndéanann tú iarratas ar do dheontas, áfach, spreagfaimis thú chun athbhreithniú a dhéanamh ar na critéir incháilitheachta tríd an saghas mac léinn atá ionat a roghnú sna roghanna thíos.

Chomh maith leis sin, spreagfaimis thú chun ár nÁiritheoir Incháilitheachta a úsáid sa chás gur féidir leat féinmheasúnú tapa agus gan stró a dhéanamh ar cé acu an bhféadfá nó nach bhféadfá bheith i dteideal deontas a fháil. Is féidir teacht ar naisc leis an reachtaíocht deontas mac léinn agus treoir chéim ar chéim chun cabhrú le hiarratas a chomhlánú ar ár leathanach ‘Acmhainní’.

This content is blocked. Accept cookies to view the content.

 

Tá iarratais ar líne do bhliain acadúil 2018/19 dúnta anois. Is féidir le mic léinn le cuntas SUSI a gcuid sonraí a fheiceáil trí chliceáil 'logáil isteach'

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.