Tacaíocht Uilechoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI)

Fáilte chuig suíomh gréasáin SUSI áit ar féidir leat eolas a fháil ar iarratas ar dheontas mac léinn a dhéanamh. Sula gcuireann tú isteach ar do dheontas, molaimid duit athbhreithniú a dhéanamh ar na critéir incháilitheachta trí do chineál mac léinn a roghnú bunaithe ar cibé an PLC, Fochéimí, Iarchéim nó Staidéar lasmuigh den Stát thú.

Is féidir leat ár nÁiritheoir Incháilitheachta a úsáid freisin, áit ar féidir leat féinmheasúnú a dhéanamh go tapa agus go héasca cibé acu an bhféadfá a bheith i dteideal deontais.

Molaimid duit ár nÁiritheoir Incháilitheachta a úsáid freisin chun féinmheasúnú tapa éasca a dhéanamh maidir le cé acu an mbeidh tú i dteideal deontas a fháil, nó nach mbeidh. Is féidir teacht ar naisc leis an reachtaíocht i ndáil le deontais do mhic léinn, chomh maith le treoir chéim ar chéim chun cabhrú le hiarratas a chomhlánú, ar ár leathanach Acmhainní.

Nuashonruithe is Deireanaí

Tá dáta deiridh an Tosaíochta Iarratais 11 Iúil caite anois

Amharc ar leideanna réamhiarratais SUSI

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.