Uastréimhsí Staidéir

 Uastréimhse Cúnaimh Deontais

Is iad seo a leanas na huastréimhsí Cúnaimh Deontais atá ar fáil duit ag gach leibhéal staidéir;

An Leibhéal Iar-Ardteistiméireachta (PLC) 

  • Maoiniú 3 bliana ar a mhéad san iomlán ag an leibhéal PLC

An Leibhéal Fochéime

  • Maoiniú 4 bliana ar a mhéad ag leibhéal Fochéime 8 (ach amháin i gcás go bhfuil gnáthfhad an chúrsa níos faide ná 4 bliana)
  • Maoiniú 4 bliana ar a mhéad san iomlán ag leibhéil fhochéime 6 agus 7
  • Maoiniú 3 bliana ar a mhéad ag leibhéal Fochéime 7
  • Maoiniú 2 bhliana ar a mhéad ag leibhéal Fochéime 6

An Leibhéal Iarchéime

  • Maoiniú 4 bliana ar a mhéad san iomlán ag an leibhéal Iarchéime
  • Cuirtear aon fhreastal nó gnóthachtáil ag an leibhéal iarchéime san áireamh, is cuma cé acu an bhfuarthas nó nach bhfuarthas deontas roimhe seo.
Catagóir Leibhéal Uastréimhse Cúnaimh Deontais
Iar-Ardteistiméireacht:Leibhéal 5 agus 63 bliana ar a mhéad
Leibhéal Fochéime:Leibhéal 6 agus 7
4 bliana ar a mhéad san iomlán ag leibhéal 6 agus 7 faoi réir;
2 bhliain ag Leibhéal 6
2 bliana ag Leibhéal 7
Leibhéal 8
4 bliana ar a mhéad ach amháin i gcás go bhfuil gnáthfhad an chúrsa níos faide ná 4 bliana
Leibhéal Iarchéime: Ard-Dioplóma Leibhéal 8, Leibhéal 9 agus Leibhéal 10
4 bliana ar a mhéad, agus aon fhreastal agus gnóthachtáil ag an leibhéal seo san áireamh, is cuma cé acu an raibh sé arna thacú ag deontas nó nach raibh