Tréimhse Uasta de Chúnamh Deontais – staidéar á dhéanamh lasmuigh den stát

Leibhéal Fochéime

  • Cistiú uasta 4 bliana ar leibhéal fochéime 8 (seachas sa chás go sáraíonn gnáthfhad an chúrsa 4 bliana)
  • Cistiú uasta 4 bliana, ar an iomlán, ar leibhéal fochéime 6 agus 7
  • Cistiú uasta 3 bliana ar leibhéal fochéime 7
  • Cistiú uasta 2 bhliain ar leibhéal fochéime 6
Catagóir Leibhéal Tréimhse Uasta de Chúnamh Deontais
FochéimeLeibhéal 6 agus 74 bliana, ar a mhéid, ar an iomlán ar leibhéal 6 agus 7 faoi réir an mhéid a leanas;
2 bhliain ar Leibhéal 6
3 bliana ar Leibhéal 7
Leibhéal 8
4 bliana uasta seachas i dtaobh cúrsaí ina maireann an gnáthfhad breis agus 4 bliana

 

Leibhéal Iarchéime

Le haghaidh cúrsaí i gceithre institiúid fhaofa i dTuaisceart Éireann atá an t-aon chistiú deontais atá ar fáil do mhic léinn a thugann faoi staidéar Iarchéime lasmuigh den stát.

Seo a leanas na hinstitiúidí faofa, agus na cúrsaí atá ar fáil iontu:

  • Ollscoil na Banríon, Béal Feirste – cúrsaí lánaimseartha Iarchéime a mhaireann bliain amháin, ar a laghad
  • Ollscoil Uladh – cúrsaí lánaimseartha Iarchéime a mhaireann bliain amháin, ar a laghad
  • Coláiste Oideachais Naomh Muire, Béal Feirste – Teastas Iarchéime san Oideachas (trí Mheán na Gaeilge)
  • Coláiste an tSrutháin Mhilis, Béal Feirste – Teastas Iarchéime san Oideachas

• 4 bliana, ar a mhéid ar Leibhéal Iarchéime

• aird ar gach freastal agus gnóthachtáil roimhe seo ar an leibhéal seo gan aird ar cé acu an bhfuarthas nó nach bhfuarthas tacaíocht deontais.

CatagóirLeibhéalProgression 
IarchéimeLeibhéal Iarchéime 8Ard-Dioplóma 4 bliana, ar a mhéid, agus aird ar gach freastal agus gnóthachtáil roimhe seo ar an leibhéal seo gan aird ar cé acu an bhfuarthas nó nach bhfuarthas tacaíocht deontais
IarchéimeLeibhéal Iarchéime 9Dioplóma
IarchéimeLeibhéal Iarchéime 9Céim Mháistreachta
IarchéimeLeibhéal Iarchéime 10PHD

 

 

 

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.