Tréimhse Uasta de Chúnamh Deontais – staidéar á dhéanamh lasmuigh den stát

Leibhéal Fochéime

  • Cistiú uasta 4 bliana ar leibhéal fochéime 8 (seachas sa chás go sáraíonn gnáthfhad an chúrsa 4 bliana)
  • Cistiú uasta 4 bliana, ar an iomlán, ar leibhéal fochéime 6 agus 7
  • Cistiú uasta 3 bliana ar leibhéal fochéime 7
  • Cistiú uasta 2 bhliain ar leibhéal fochéime 6
Catagóir Leibhéal Uastréimhse Cúnaimh Deontais
Leibhéal Fochéime:Leibhéal 6 agus 7
4 bliana ar a mhéad san iomlán ag leibhéal 6 agus 7 faoi réir;
2 bhliain ag Leibhéal 6
3 bliana ag Leibhéal 7
Leibhéal 8
4 bliana ar a mhéad ach amháin i gcás go bhfuil gnáthfhad an chúrsa níos faide ná 4 bliana

 

Leibhéal Iarchéime

Le haghaidh cúrsaí i gceithre institiúid fhaofa i dTuaisceart Éireann atá an t-aon chistiú deontais atá ar fáil do mhic léinn a thugann faoi staidéar Iarchéime lasmuigh den stát.

Seo a leanas na hinstitiúidí faofa, agus na cúrsaí atá ar fáil iontu:

  • Ollscoil na Banríon, Béal Feirste – cúrsaí lánaimseartha Iarchéime a mhaireann bliain amháin, ar a laghad
  • Ollscoil Uladh – cúrsaí lánaimseartha Iarchéime a mhaireann bliain amháin, ar a laghad
  • Coláiste Oideachais Naomh Muire, Béal Feirste – Teastas Iarchéime san Oideachas (trí Mheán na Gaeilge)
  • Coláiste an tSrutháin Mhilis, Béal Feirste – Teastas Iarchéime san Oideachas

• 4 bliana, ar a mhéid ar Leibhéal Iarchéime

• Déantar breithniú ar gach freastal agus gnóthachtáil roimhe seo ar leibhéal Iarchéime seo gan aird ar cé acu an bhfuarthas nó nach bhfuarthas tacaíocht deontais.

Catagóir Leibhéal Uastréimhse Cúnaimh Deontais
Leibhéal Iarchéime: Ard-Dioplóma Leibhéal 8, Leibhéal 9 agus Leibhéal 10
4 bliana ar a mhéad, agus aon fhreastal agus gnóthachtáil a rinneadh roimhe seo ag an leibhéal seo san áireamh, is cuma cé acu an raibh sé arna thacú ag deontas nó nach raibh