Tréimhse Uasta de Chúnamh Deontais – Iarchéime

Leibhéal Iarchéime

  • Cistiú uasta 4 bliana, ar an iomlán, ar leibhéal Iarchéime
  •  Déantar breithniú ar gach freastal agus gnóthachtáil roimhe seo ar leibhéal iarchéime, gan aird ar cé acu an bhfuarthas nó nach bhfuarthas deontas.
Catagóir Leibhéal Uastréimhse Cúnaimh Deontais
Leibhéal Iarchéime: Ard-Dioplóma Leibhéal 8, Leibhéal 9 agus Leibhéal 10
4 bliana ar a mhéad, agus aon fhreastal agus gnóthachtáil a rinneadh roimhe seo ag an leibhéal seo san áireamh, is cuma cé acu an raibh sé arna thacú ag deontas nó nach raibh