Tréimhse Uasta de Chúnamh Deontais – Iarchéime

Leibhéal Iarchéime

  • Cistiú uasta 4 bliana, ar an iomlán, ar leibhéal Iarchéime
  •  Déantar breithniú ar gach freastal agus gnóthachtáil roimhe seo ar leibhéal iarchéime, gan aird ar cé acu an bhfuarthas nó nach bhfuarthas deontas.
Catagóir Leibhéal Uastréimhse Cúnaimh Deontais
Leibhéal Iarchéime: Ard-Dioplóma Leibhéal 8, Leibhéal 9 agus Leibhéal 10
4 bliana ar a mhéad, agus aon fhreastal agus gnóthachtáil ag an leibhéal seo san áireamh, is cuma cé acu an raibh sé arna thacú ag deontas nó nach raibh

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.