Tréimhse Uasta de Chúnamh Deontais – Fochéime

Leibhéal Fochéime

  • Cistiú uasta 4 bliana ar leibhéal fochéime 8 (seachas sa chás go sáraíonn gnáthfhad an chúrsa 4 bliana)
  • Cistiú uasta 4 bliana, ar an iomlán, ar leibhéal fochéime 6 agus 7
  • Cistiú uasta 3 bliana ar leibhéal fochéime 7
  • Cistiú uasta 2 bhliain ar leibhéal fochéime 6
Catagóir Leibhéal Uastréimhse Cúnaimh Deontais
Leibhéal Fochéime:Leibhéal 6 agus 7
4 bliana ar a mhéad san iomlán ag leibhéal 6 agus 7 faoi réir;
2 bhliain ag Leibhéal 6
3 bliana ag Leibhéal 7
Leibhéal 8
4 bliana ar a mhéad ach amháin i gcás go bhfuil gnáthfhad an chúrsa níos faide ná 4 bliana