Teachtaireacht Slándála SUSI do Mhic Léinn

Cuireadh in iúl do SUSI go mb'fhéidir go bhfuair roinnt mac léinn scéala le déanaí ó dhaoine a mhaígh go raibh siad ina n-ionadaithe SUSI.

Déanann SUSI cumarsáid leat i gcónaí trí chainéil fhoirmiúla agus i gcomhréir le prótacail dhochta maidir le slándáil, príobháideachas agus cosaint sonraí.

Má bhíonn aon amhras ort faoi theachtaireacht a fhaigheann tú ó dhuine a mhaíonn gur ionadaí SUSI é, ná freagair an teachtaireacht sin agus déan teagmháil dhíreach le SUSI chun deimhniú gur fíortheachtaireacht atá ann.

Tá sonraí teagmhála SUSI ar fáil ar an leathanach teagmhála.