Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais lasmuigh den Stát

Mic Léinn Iar-Ardteistiméireachta

Níl cúrsaí PLC ar fáil ach laistigh den Stát agus cúrsaí comhchosúla as a leanann dámhachtainí breisoideachais lasmuigh den Stát níl siad i dteideal cúnamh deontais mac léinn.

Mic Léinn Fochéime

Is é an Deontas Cothabhála an t-aon chistiú atá ar fáil dár mic léinn fochéime a thugann faoi chúrsaí faofa lasmuigh de Stát na hÉireann. Níl Mic léinn teagaisc agus mic léinn a bhfuil LFAO (Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas) á fháil acu i dteideal an Deontas Cothabhála a fháil.

Ranníocaíocht atá sa deontas cothabhála i dtreo costais laethúla mhaireachtála agus íoctar é go díreach le mic léinn incháilithe trí naoi dtráthchuid mhíosúla i gcaitheamh na bliana acadúla.

Braithfidh méid iomlán an deontais ar leibhéal ioncam inríofa mac léinn. Sonraítear sa tábla thíos na tairseacha ioncaim agus na híocaíochtaí cothabhála do mhic léinn iarchéime (tá na tairseacha faoi chló trom).

 

Mic Léinn Iarchéime (Tuaisceart Éireann amháin)

Is é deontas táillí an t-aon chistiú atá ar fáil do mhic léinn Iarchéime a thugann faoi chúrsaí faofa i dTuaisceart Éireann. Níl mic léinn iarchéime incháilithe chun an Deontas Cothabhála a fháil agus níl Mic léinn teagaisc incháilithe d’aon chistiú deontais a fháil chun tabhairt faoi aon chúrsa lasmuigh den Stát.

Ag brath ar an leibhéal inríofa d’ioncam mac léinn, féadfaidh siad cáiliú do Ranníocaíocht Táille Iarchéime €2,000 nó do Dheontas Táille Iarchéime, a mhéid le €6,270, i dtreo chostas a dtáillí.

Táblaí Mic Léinn Fochéime lasmuigh-den-stát Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais

Ráta Níos lú ná 4 páistí spleácha
Idir 4 agus 7 páistí spleácha
8 páistí spleácha nó níos móMéadú ar an Tairseach Ioncaim le haghaidh gach duine bhreise ag an gcoláiste
Ráta Speisialta cothaithe
Tairseach
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,000
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,000
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,000
Ráta Speisialta Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó Níos lú
€2,375€2,375€2,375
Ráta Speisialta Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45 km)
€5,915€5,915€5,915
100%
Ráta cothaithe
Tairseach
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€39,875
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€43,810
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€47,575
+€4,830
100% Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó Níos lú)
€1,215€1,215€1,215
100% Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45 km
€3,025€3025€3,025
75%
Ráta cothaithe
Tairseach
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€40,970
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€45,025
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€48,890
+€4,670
75% Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó Níos lú)
€910€910€910
75% Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45 km)
€2,270€2,270€2,270
50%
Ráta cothaithe
Tairseach
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€43,380
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€47,670
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€51,760
+€4,670
50% Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó níos lú)
€605€605€605
50% Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45 km)
€1,515€1,515€1,515
25%
Ráta cothaithe
Tairseach
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€45,790
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€50,325
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€54,630
+€4,670
25% Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó Níos lú)
€305€305€305
25% Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45km)
€755€755€755

Táblaí Mic Léinn Iarchéime lasmuigh-den-stát Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais (Tuaisceart Éireann amháin)

Ráta
Níos lú ná 4 páistí spleácha
Idir 4 agus 7 páistí spleácha
8 páistí spleácha nó níos mó
Méadú ar an Tairseach Ioncaim le haghaidh gach duine bhreise ag an gcoláiste
Ranníocaíocht táille iarchéime
(ráta speisialta)


Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,000
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,000
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,000
Ráta an Deontas ranníocaíochta táille atá ar fáil Uasmhéid
€6,270
Uasmhéid
€6,270
Uasmhéid €6,270
Ranníocaíocht táille iarchéime
(ráta caighdeánach)


Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€31,500
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€34,615
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€37,580+€4,980
Ráta an Deontas ranníocaíochta táille atá ar fáil
€2,000


€2,000


€2,000

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.