Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais lasmuigh den Stát

Mic Léinn Fochéime

Is é an Deontas Cothabhála an t-aon chistiú atá ar fáil dár mic léinn fochéime a thugann faoi chúrsaí faofa lasmuigh de Stát na hÉireann. Níl Mic léinn teagaisc agus mic léinn a bhfuil LFAO (Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas) á fháil acu i dteideal an Deontas Cothabhála a fháil.

Ranníocaíocht atá sa deontas cothabhála i dtreo costais laethúla mhaireachtála agus íoctar é go díreach le mic léinn incháilithe trí naoi dtráthchuid mhíosúla i gcaitheamh na bliana acadúla.

Braithfidh méid iomlán an deontais ar leibhéal ioncam inríofa mac léinn. Sonraítear sa tábla thíos na tairseacha ioncaim agus na híocaíochtaí cothabhála do mhic léinn iarchéime (tá na tairseacha faoi chló trom).

 

Mic Léinn Iarchéime (Tuaisceart Éireann amháin)

Is é deontas táillí an t-aon chistiú atá ar fáil do mhic léinn Iarchéime a thugann faoi chúrsaí faofa i dTuaisceart Éireann. Níl mic léinn iarchéime incháilithe chun an Deontas Cothabhála a fháil agus níl Mic léinn teagaisc incháilithe d’aon chistiú deontais a fháil chun tabhairt faoi aon chúrsa lasmuigh den Stát.

Ag brath ar an leibhéal inríofa d’ioncam mac léinn, féadfaidh siad cáiliú do Ranníocaíocht Táille Iarchéime €2,000 nó do Dheontas Táille Iarchéime, a mhéid le €6,270, i dtreo chostas a dtáillí.

Táblaí Mic Léinn Fochéime lasmuigh-den-stát Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais

Rate Less than 4 dependent children
Between 4 and 7 dependent children
8 or more dependent childrenIncome Threshold Increase per additional person in college
Special Rate of maintenance
Threshold
€22,703€22,703€22,703
Special Adj. Rate
Rate of Maintenance grant available
(45km or Under
€2,375€2,375€2,375
Special Non Adj. Rate
Rate of Maintenance grant available
(Over 45 km)
€5,915€5,915€5,915
100%
Rate of maintenance
Threshold
€39,875€43,810€47,575+€4,830
100% Adj.
Rate of Maintenance grant available
(45km or Under)
€1,215€1,215€1,215
100% Non Adj.
Rate of Maintenance grant available
(Over 45 km
€3,025€3025€3,025
75%
Rate of maintenance
Threshold
€40,970€45,025€48,890+€4,670
75% Adj.
Rate of Maintenance grant available
(45km or Under)
€910€910€910
75% Non Adj.
Rate of Maintenance grant available
(Over 45 km)
€2,270€2,270€2,270
50%
Rate of maintenance
Threshold
€43,380€47,670€51,760+€4,670
50% Adj.
Rate of Maintenance grant available
(45km or Under)
€605€605€605
50% Non Adj.
Rate of Maintenance grant available
(Over 45 km)
€1,515€1,515€1,515
25%
Rate of maintenance
Threshold
€45,790€50,325€54,630+€4,670
25% Adj.
Rate of Maintenance grant available
(45km or Under)
€305€305€305
25% Non Adj.
Rate of Maintenance grant available
(Over 45km)
€755€755€755

Táblaí Mic Léinn Iarchéime lasmuigh-den-stát Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais

Ráta
Níos lú ná 4 leanaí cleithiúnachaIdir 4 agus 7 leanaí cleithiúnacha
8 leanaí nó níos mó ag brathMéadú Tairseach Ioncaim in aghaidh an duine sa bhreis i gcoláiste
Ranníocaíochta táille Iarchéime (Ráta speisialta)


€22,703

€22,703

€22,703
Ráta deontais ranníocaíochta táille ar fáil
Uasmhéid €6,270

Uasmhéid €6,270

Uasmhéid €6,270
Ranníocaíochta táille Iarchéime(Ráta caighdeánach)


€31,500

€34,615

€37,580

+€4,980
Ráta deontais ranníocaíochta táille ar fáil
€2,000


€2,000


€2,000

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.