Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais lasmuigh den Stát Bliain Acadúil 2021/22

Mic Léinn Iar-Ardteistiméireachta

Níl cúrsaí PLC ar fáil ach laistigh den Stát agus cúrsaí comhchosúla as a leanann dámhachtainí breisoideachais lasmuigh den Stát níl siad i dteideal cúnamh deontais mac léinn.

Mic Léinn Fochéime

Is é an Deontas Cothabhála an t-aon chistiú atá ar fáil dár mic léinn fochéime a thugann faoi chúrsaí faofa lasmuigh de Stát na hÉireann. Níl Mic léinn teagaisc agus mic léinn a bhfuil LFAO (Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas) á fháil acu i dteideal an Deontas Cothabhála a fháil.

Ranníocaíocht atá sa deontas cothabhála i dtreo costais laethúla mhaireachtála agus íoctar é go díreach le mic léinn incháilithe trí naoi dtráthchuid mhíosúla i gcaitheamh na bliana acadúla.

Íoctar deontais chothabhála ag ráta cóngarach agus neamhtheachtach. Íoctar an ráta cóngarach nuair a bhíonn coláiste mac léinn 45km nó níos lú óna ngnátháit chónaithe. Íoctar an ráta neamh-in aice láimhe nuair a bhíonn coláiste mac léinn níos mó ná 45km óna ngnátháit chónaithe.

Braithfidh méid iomlán an deontais ar leibhéal ioncam inríofa mac léinn. Sonraítear sa tábla thíos na tairseacha ioncaim agus na híocaíochtaí cothabhála do mhic léinn iarchéime (tá na tairseacha faoi chló trom).

 

Mic Léinn Iarchéime (Tuaisceart Éireann amháin)

Mic léinn atá ag déanamh nó ar mhaith leo cúrsa faofa a dhéanamh i dTuaisceart Éireann, d’fhéadfadh sé go mbeidh siad i dteideal Deontas Cothabhála agus Táille a fháil.

Ag brath ar leibhéal an ioncaim inríofa atá ag mac léinn, d’fhéadfadh sé nó sí a bheith incháilithe le haghaidh Ranníocaíocht Táille Iarchéime de €3,500 Deontas Táille Iarchéime, suas go dtí uasmhéad de €6,270, i dtreo chostas a gcuid táillí plus cothabháil.

Íoctar deontais chothabhála ag ráta cóngarach agus neamhtheachtach. Íoctar an ráta cóngarach nuair a bhíonn coláiste mac léinn 45km nó níos lú óna ngnátháit chónaithe. Íoctar an ráta neamh-in aice láimhe nuair a bhíonn coláiste mac léinn níos mó ná 45km óna ngnátháit chónaithe.

Níl Mic Léinn Teagaisc atá i mbun staidéir lasmuigh den Stát i dteideal maoiniú a fháil le haghaidh deontais.

Táblaí Mic Léinn Fochéime lasmuigh-den-stát Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais Bliain Acadúil 2021/22

Ráta Níos lú ná 4 páistí spleácha
Idir 4 agus 7 páistí spleácha
8 páistí spleácha nó níos móMéadú ar an Tairseach Ioncaim le haghaidh gach duine breise ag an gcoláiste
Ráta Speisialta cothaithe
Tairseach
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,500
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,500
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,500
Ráta Speisialta Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó Níos lú
€2,375€2,375€2,375
Ráta Speisialta Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45 km)
€5,915€5,915€5,915
100%
Ráta cothaithe
Tairseach
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€39,875
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€43,810
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€47,575
+€4,830
100% Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó Níos lú)
€1,215€1,215€1,215
100% Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45 km
€3,025€3025€3,025
75%
Ráta cothaithe
Tairseach
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€40,970
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€45,025
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€48,890
+€4,670
75% Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó Níos lú)
€910€910€910
75% Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45 km)
€2,270€2,270€2,270
50%
Ráta cothaithe
Tairseach
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€43,380
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€47,670
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€51,760
+€4,670
50% Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó níos lú)
€605€605€605
50% Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45 km)
€1,515€1,515€1,515
25%
Ráta cothaithe
Tairseach
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€45,790
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€50,325
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€54,630
+€4,670
25% Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó Níos lú)
€305€305€305
25% Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45km)
€755€755€755

Táblaí Mic Léinn Iarchéime lasmuigh-den-stát Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais (Tuaisceart Éireann amháin) Bliain Acadúil 2021/22

Ráta
Níos lú ná 4 páistí spleácha
Idir 4 agus 7 páistí spleácha
8 páistí spleácha nó níos mó
Méadú ar an Tairseach Ioncaim le haghaidh gach duine breise ag an gcoláiste
Ranníocaíocht táille iarchéime
(ráta speisialta)


Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,500
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,500
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,500
Ráta an Deontas ranníocaíochta táille atá ar fáil Uasmhéid
€6,270
Uasmhéid
€6,270
Uasmhéid €6,270
Ranníocaíocht táille iarchéime
(ráta caighdeánach)


Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€54,240
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€59,595
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€64,700+€4,830
Ráta an Deontas ranníocaíochta táille atá ar fáil
€3,500


€3,500


€3,500