Tá SUSI ar oscailt le haghaidh iarratais 2019/2020

Fógraíonn SUSI oscailt an Chórais Iarratais ar Dheontais do Mhic Léinn do 2019/2020
 
MEABHRÚ MEDIA

24 Aibreán 2019

Fógraíonn SUSI oscailt an Chórais Iarratais ar Dheontais do Mhic Léinn do 2019/2020
 

D’fhógair SUSI, an comhlacht náisiúnta dámhachtana deontas mac léinn, go bhfuil a chóras iarratais ar líne don bhliain acadúil 2019/20 ar oscailt anois inniu, 25 Aibreán.

De réir mar a bhíonn SUSI ag súil le suas le 99,000 iarratas a fháil sna míonna atá le teacht moltar do mhic léinn iarratas a dhéanamh ar líne trí shuíomh gréasáin SUSI a luaithe agus is féidir.

Chuir Aoife Greene, Bainisteoir Seirbhísí Cumarsáide agus Faisnéise SUSI, in iúl, “Ba chóir do dhaltaí cuairt a thabhairt ar ár suíomh gréasáin www.susi.ie agus ár nÁiritheoir Incháilitheachta ar líne tapa agus éasca a úsáid sula ndéanann siad a n-iarratas. Tabharfaidh sé seo léargas dóibh ar a n-incháilitheacht do mhaoiniú deontais mac léinn. Is féidir leo an fhaisnéis agus an chomhairle riachtanach go léir a fháil ar ár suíomh gréasáin agus ar na meáin shóisialta, lena n-áirítear físeáin agus nótaí treorach mionsonraithe chun iarratas a dhéanamh. Tá deasc tacaíochta freagartha teileafóin agus ríomhphoist againn freisin ar féidir leis déileáil le haon cheisteanna a d’fhéadfadh a bheith ag mic léinn.

“Tá sé tábhachtach a mheabhrú do dhaltaí atá ag dul ar aghaidh go dtí an chéad bhliain eile dá gcúrsa go gcaithfidh siad a ndeontais a athnuachan gach bliain agus tá r-phost faighte againn cheana féin do na mic léinn sin go léir roimh an oscailt chun an próiseas athnuachana a chur in iúl dóibh . Is é an spriocdháta tosaíochta d’iarratais athnuachana a dhéanamh ná an 13 Meitheamh, 2019.

“Maidir le hiarratasóirí nua, anuraidh bhronn muid os cionn 80% d’iarratais nua faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair, rud a chuir cinnteacht níos luaithe ar fáil do dhaltaí maidir le roghanna coláiste a dhéanamh agus glacadh le tairiscintí áite. Ní gá do dhaltaí a dtorthaí ardteistiméireachta a bheith acu, nó cúrsa a bheith glactha acu chun iarratas a chur isteach – ní féidir leo ach sonraí a sholáthar faoin gcúrsa a bhfuil siad ag súil leis. Is féidir a roghanna cúrsa a nuashonrú níos déanaí ina gcuntais ar líne más gá agus cuireann an CAO in iúl freisin do SUSI na háiteanna coláiste ar ghlac mic léinn leo a chuir ar chumas an CAO é seo a chur in iúl do SUSI. Is é an dáta deiridh tosaíochta d’iarratais nua ná 11 Iúil, 2019. ”

Dúirt Aoife Greene, “Tá sé mar aidhm ag SUSI feabhas leanúnach a chur ar a sheirbhís agus táimid ag súil nach gceanglófar ar níos mó ná leath de na hiarratasóirí aon cháipéisíocht ar bith a chur isteach chun tacú lena n-iarratas. Do na mic léinn sin a n-iarrann SUSI orthu doiciméid tacaíochta a chur isteach, mholfainn dóibh na doiciméid go léir a iarradh a chur isteach le chéile agus chomh luath agus is féidir agus dul i dteagmháil le deasc tacaíochta SUSI má bhíonn moill ar dhoiciméid áirithe a chur ar ais.

“Is féidir le mic léinn dul chun cinn a n-iarratas féin a rianú agus a dheimhniú go bhfuarthas doiciméadú trína dTreoraithe Iarratais Ar Líne SUSI. Tá sé seo ar fáil trí logáil isteach ina gcuntas aonair SUSI.

 

“Tá sé mar aidhm ag SUSI bealach tapa, sofhreagrach agus inrochtana a thairiscint do mhic léinn atá ag lorg tacaíocht deontais dá gcuid staidéir agus táimid ag súil le cinntiú go bhféadfar iarratais na mac léinn a phróiseáil chomh réidh agus chomh héifeachtúil agus is féidir don bhliain acadúil atá le teacht.”

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.