Cuntas ar Luedne SUSI a Chruthu

Curas Iarratais ar Luedne ar Dheontas do Mhic Luinn

Baintear leas as an gCuras Iarratais ar Luedne ar Dheontas do Mhic Luinn chun iarratas a dhuanamh ar mhaoiniu Deontais do Mhic Luinn. D’fhonn rochtain a fhuil ar an gcuras Iarratais ar Luedne ar Dheontas do Mhic Luinn, nued gu duit ach cuairt a thabhairt ar www.susi.ie agus cliceuil ar “Duan Iarratas Anseo”. Mar rogha eile, is fuidir leat rochtain a fhuil ar an gcuras trudd an URL www.grantsonline.

Ceim 1: Cuntas ar luedne a chruthu.

Nued mur duit cluru le haghaidh cuntais ar luedne i dtuas beire sular feidir leat iarratas ar dheontas a dheanamh.

Roghnaigh “cliceil anseo” mar atu luirithe sa ghabhuil sceilein thuedos.

Login.Register Page

Ba cheart duit Raiteas Cosanta Sonraued SUSI a leamh sula leanann tu ar aghaidh.

Tu rogha ar an leathanach freisin, pruiseas an Áiritheoir Inchilitheachta Deontais a chrudochnu tru chliceil ar an nasc ubhartha. Tabharfaidh sin barail duit maidir le d’inchuilitheacht le haghaidh mhaoiniu Deontais do Mhic Leinn.

Tar eis duit Ruiteas Cosanta Sonraud SUSI a leamh agus pruiseas an Áiritheoir Inchuilitheachta Deontais a chruedochnu, roghnaigh an chuead chnaipe eile, mar atu leirithe sa ghabhuil scuileuin thuedos.

Before you register page 2

Tabharfar tu ansin go dtued an leathanach atu leirithe sa ghabheil sceilein thedos. Tabharfaidh an leathanach sin deis duit an tÁiritheoir Incheilithe Deontais a chomhlenu trued chliceueil ar an nasc uebhartha.

Iarrfar ort d’Uimhir Phearsanta Seirbhedse Poibled (UPSP) (Mura bhfuil UPSP agat, duean iarratas chun ceann a fhueil trued teagmheil a dheanamh le Seirbhedsed Aitheantais Chliant an Roinn Coimirce Suisialaed) agus bunsonraed pearsanta agus teagmhela eile a chur isteach.

Cuirfear in iúl duit gur seoladh ríomhphost chuig an seoladh ríomhphoist a chur tú isteach ina bhfuil cód fíoraithe 7 ndigit agus chun an cód fíoraithe a chur isteach sa bhosca atá curtha ar fail. Tá 20 nóiméad agat chun an cód a chur isteach sula rachaidh sé as feidhm.

Roghnaigh “Ar Aghaidh” mar ate leirithe thedos chun do shonraed pearsanta a ledonadh isteach.

Person Details Account Registration 3

Ar an leathanach ina dhiaidh sin, iarrfar ort ‘Ainm Úseideora’, ‘Pasfhocal’ agus ‘Cud UAP’ a chruthu. Cinntigh le do thoil gur furasta cuimhneamh ar d’ainm uaseideora agus do phasfhocal mar go mbeidh siad sin ag teasteil uait ar bhonn rialta chun rochtain a fhueil ar do chuntas agus ar fhaisneis a bhaineann le d’iarratas.

Iarrfar ort ceist slendela a roghnu agus freagra a thabhairt ar an gceist sin. Beidh an t-eolas sin uaseideach duit me dheanann tu dearmad ar do phasfhocal agus gur ge duit ue a athshocrufa.

Ni foleir duit cud UAP 6 dhigite a roghnu. Nued mur go mbeadh 6 dhigit uimhriuala sa chud, agus nach n-uaseidfed uimhreacha ar feidir iad a nascadh go hueasca leat, mar shampla, do dheta breithe nu d’uimhir ghuthein. Tue roinnt Cuid UAP follasach (amhail 123456) ann nach feidir a roghnu ach an oiread.

Iarrfar ort cud slendela a athchluscruedobh, de rueir mar atu se leirithe i mbosca uedomhue ag bun an scueileuein.

Chomh luath agus atu na rueimsed sin comhluenaithe agat, ba chuir duit “Next” a roghnu.

Student Registration Page 4

Feicfidh tu achoimre ar do shonraed clerufachuein, agus mu tu gach rud in ord, cliceeil ar an gcnaipe “Seol” chun do chuntas ar luedne a ghnedomhachtu. Is feidir leat na sonraed cuntais sin a uaseid le haghaidh aon iarratais ar dheontas sa todhchaed, nu chun do dheontas a athnuachan u bhliain go bliain.

Tar eis duit cleru, gheobhaidh tu redomhphost chuig an seoladh a sholethair tu, ina mbeidh nasc inar feidir leat d’ainm ufasueideora agus do phasfhocal a iontreil chun rochtain a fheil ar fhoirm iarratais ar dheontas agus an fhoirm sin a chomhlunu.

Personal Account Information list page 5 redacted