Próiseas Deontais SUSI

Conas Iarratas a Dhéanamh ar Dheontas SUSI: Leideanna d’Iarratasóirí

 • Déan d’iarratas a luaithe agus is féidir i ndiaidh an dáta oscailte – (23 Aibreán 2020).
 • Cinntigh go bhfuil an fhaisnéis a sholáthraíonn tú maidir le dátaí breithe, uimhreacha PSP srl. ceart d’fhonn moilleanna ar phróiseáil d’iarratais a sheachaint.
 • Faigh amach cén aicme iarratasóra lena mbaineann tú – Iarratasóir Cleithiúnach, Cleithiúnach Aibí, nó Neamhspleách.
 • Tá sé tábhachtach go gcuirfeá ar fáil do SUSI na cáipéisí uile a iarraimid ort, agus go gcuirfeá ar fáil i gceart an chéad uair agus in am iad. Má tá tuilleadh ama uait, téigh i dteagmháil lenár ndeasc chabhrach le muid a chur ar an eolas.
 • Úsáid an rianaire iarratais i do chuntas ar líne chun dul chun cinn an iarratais a sheol tú ar ais a rianú ag aon chéim.

 

 

This content is blocked. Accept cookies to view the content.

 

 • Céim 1
  Déan d’Iarratas
 • Céim 2
  Do Cháipéisíocht a Sholáthar
 • Céim 3
  An Cinneadh faoin Deontas a Fháil
 • Céim 4
  D’Íocaíocht a Fháil

Déantar iarratais trí chóras iarratais ar líne na ndeontas atá ar fáil anseo, nó thíos trí chliceáil ar an gcnaipe “Déan Iarratas Anseo”.

Cuntas SUSI ar líne a chruthú

Ní mór duit cuntas ar líne a bheith agat le SUSI sular féidir leat d’iarratas ar dheontas a dhéanamh. Chun teacht ar fhaisnéis faoi conas cuntas a chruthú, cliceáil anseo, le do thoil.

Déan d’iarratas ar líne a chomhlánú agus a sheoladh ar ais.

Cinntigh, le do thoil, go soláthraíonn tú faisnéis shoiléir agus chruinn (dátaí breithe, uimhreacha PSP agus sonraí bainc go háirithe). Má theipeann ort é seo a dhéanamh, beidh moill ar phróiseáil d’iarratais.

Chun teacht ar shonraí faoi d’fhoirm iarratais a chomhlánú, déan tagairt, le do thoil, don Treoir maidir le Foirmeacha Iarratais 2015-2016.

Bunaithe ar an bhfaisnéis a sholáthraítear i d’fhoirm iarratais ar líne, beidh litir dhiúltaithe nó seicliosta faighte agat ina n-iarrtar ar na cáipéisí tacaíochta a theastaíonn chun breis próiseála a dhéanamh ar d’iarratas.

 • Soláthar an doiciméadú a iarrtar uait, i gceart an chéad uair agus in am.
 • Sa chás nach seoltar aon chinn de do cháipéisí go tráthúil nó go seoltar ar aghaidh mícheart iad, iarrfar ort/meabhrófar duit trí litir/ríomhphost iad a sheoladh ar ais/a sheoladh ar ais arís.
 • Sa chás go n-iarrtar ar fhoirm um Fógra Athrú Cúrsa (FAC) lena dheimhniú gur ghlac tú le háit i gcoláiste, ba cheart an fhoirm a sholáthar a luaithe agus is féidir ar na bealaí a leanas:
  •     Má chuir tú tic le rogha SUSI ar d’fhoirm de chuid na Lár-Oifige Iontrála (CAO), ní gá duit aon rud a dhéanamh – soláthraíonn an CAO an fhaisnéis seo do SUSI nuair a ghlactar le tairiscint CAO;
  •     Ba cheart do Scoláirí Eile a bhfoirm FAC a sheoladh ar ais ar líne trí rochtain a fháil ar a gcuntas ar líne SUSI trína n-ainm uathúil úsáideora agus a bpasfhocal a úsáid.
 • Má sheolann tú do cháipéisí ar ais go déanach, beidh moill ar phróiseáil d’iarratais.
 • Sa chás nach bhfaightear do cháipéisí i ndiaidh duit meabhrúcháin a fháil, diúltófar d’iarratas.

An Cinneadh faoin Deontas a Fháil

Cuirfear ar an eolas thú ar an gcinneadh faoi do dheontas.

Maidir le d’iarratas:

Féadtar é a bhronnadh:
Eisítear litir bhronnta duit ina gcuirtear deontas ar tairiscint duit agus ina dtugtar chun solais na céimeanna breise is gá duit a ghlacadh sular féidir do dheontas a íoc.
Féadtar é a dhiúltú:
Eisítear litir dhiúltaithe duit. Chomh maith leis sin, tabharfar chun solais sa litir seo na céimeanna breise is féidir leat a ghlacadh más mian leat iarraidh ar athbhreithniú ar an gcinneadh faoi do dheontas. Tugtar cuntas ar na céimeanna seo, chomh maith leis sin, sna Próisis de chuid SUSI a bhaineann le Athbhreithniú a dhéanamh ar do Dheontas Do Dheontas a Achomharc

D’Íocaíocht a Fháil
Íoctar deontais chothabhála isteach i do chuntas bainc (cuntas bainc mhac léinn) (nó cuntas comhar creidmheasa má tá sé le sonrú ar an liosta atá ar ceangal) agus íoctar deontais táillí go díreach leis an gcoláiste a bhfreastalaíonn tú air.
Le híocaíocht do dheontais a chinntiú, ní mór go ndearnadh an méid a leanas:
• do shonraí bainc a sholáthar do SUSI (i gcás deontais chothabhála amháin) – is féidir seo a dhéanamh ag aon tráth trí do chuntas ar líne d’iarratais ar dheontas.
• dheimhnigh an CAO sonraí do chúrsa do SUSI nó seoladh d’fhoirm um Ghlacadh le Cúrsa Deiridh (GCD) ar líne chuig SUSI.
• thug do choláiste deimhniú do SUSI go bhfuil tú cláraithe agus ag freastal ar do chúrsa.
Tá dátaí íocaíochta do dheontais chothabhála don bhliain acadúil 2019/20 mar seo a leanas.

 

Ardoideachas atá fágtha
dátaí íocaíochta 2019-20
 
dáta íocaíochta
Aibreán10/04/2020
Bealtaine15/05/2020
Dátaí íocaíochta ardoideachais 2020-21 
Dáta Íocaíochta
Meán FómhairBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
Deireadh FómhairBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
SamhainBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
NollaigBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
EanáirBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
FeabhraBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
MártaBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
AibreánBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
BealtaineBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
Dátaí íocaíochta an Ardteistiméireachta atá fágtha 2019-20 
Dáta íocaíochta
Aibreán24/04/2020
Bealtaine22/05/2020
Meitheamh19/06/2020
Dátaí íocaíochta Ardteistiméireachtas 2020-21 
Dáta Íocaíochta
Deireadh FómhairBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
SamhainBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
NollaigBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
EanáirBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
FeabhraBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
MártaBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
AibreánBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
BealtaineBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath
MeitheamhBeidh dátaí íocaíochta don bhliain acadúil 20/21 ar fáil go luath

 

 

 

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.