Próiseas Deontais SUSI

Conas Iarratas a Dhéanamh ar Dheontas SUSI: Leideanna d’Iarratasóirí

 • Déan d’iarratas a luaithe agus is féidir i ndiaidh an dáta oscailte – (Aibreán 2021).
 • Is é an 8 Iúil an dáta deiridh tosaíochta d’iarratasóirí nua.
 • Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú fós tar éis na dátaí seo ach gheobhaidh mic léinn a chuireann isteach a n-iarratas an tráth sin nó roimhe 8ú Iúil próiseáil tosaíochta.
 • Cinntigh go bhfuil an fhaisnéis a sholáthraíonn tú maidir le dátaí breithe, uimhreacha PSP srl. ceart d’fhonn moilleanna ar phróiseáil d’iarratais a sheachaint.
 • Faigh amach cén aicme iarratasóra lena mbaineann tú – Iarratasóir Cleithiúnach, Cleithiúnach Aibí, nó Neamhspleách.
 • Tá sé tábhachtach go gcuirfeá ar fáil do SUSI na cáipéisí uile a iarraimid ort, agus go gcuirfeá ar fáil i gceart an chéad uair agus in am iad. Má tá tuilleadh ama uait, téigh i dteagmháil lenár ndeasc chabhrach le muid a chur ar an eolas.
 • Úsáid an rianaire iarratais i do chuntas ar líne chun dul chun cinn an iarratais a sheol tú ar ais a rianú ag aon chéim.

 

 

Cliceáil le do thoil cliceáil anseo chun glacadh le fianáin 3ú Páirtí chun féachaint ar an bhfíseán seo
 • Céim 1
  Déan d’Iarratas
 • Céim 2
  Do Cháipéisíocht a Sholáthar
 • Céim 3
  An Cinneadh faoin Deontas a Fháil
 • Céim 4
  D’Íocaíocht a Fháil

Déantar iarratais trí chóras iarratais ar líne na ndeontas atá ar fáil anseo, nó thíos trí chliceáil ar an gcnaipe “Déan Iarratas Anseo”.

Cuntas SUSI ar líne a chruthú

Ní mór duit cuntas ar líne a bheith agat le SUSI sular féidir leat d’iarratas ar dheontas a dhéanamh. Chun teacht ar fhaisnéis faoi conas cuntas a chruthú, cliceáil anseo, le do thoil.

Déan d’iarratas ar líne a chomhlánú agus a sheoladh ar ais.

Cinntigh, le do thoil, go soláthraíonn tú faisnéis shoiléir agus chruinn (dátaí breithe, uimhreacha PSP agus sonraí bainc go háirithe). Má theipeann ort é seo a dhéanamh, beidh moill ar phróiseáil d’iarratais.

Chun teacht ar shonraí faoi d’fhoirm iarratais a chomhlánú, déan tagairt, le do thoil, don Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí Nua (Bliain Acadúil 2021-2022)

Bunaithe ar an bhfaisnéis a sholáthraítear i d’fhoirm iarratais ar líne, beidh litir dhiúltaithe nó seicliosta faighte agat ina n-iarrtar ar na cáipéisí tacaíochta a theastaíonn chun breis próiseála a dhéanamh ar d’iarratas.

 • Soláthar an doiciméadú a iarrtar uait, i gceart an chéad uair agus in am.
 • Sa chás nach seoltar aon chinn de do cháipéisí go tráthúil nó go seoltar ar aghaidh mícheart iad, iarrfar ort/meabhrófar duit trí litir/ríomhphost iad a sheoladh ar ais/a sheoladh ar ais arís.
 • Sa chás go n-iarrtar ar fhoirm um Fógra Athrú Cúrsa (FAC) lena dheimhniú gur ghlac tú le háit i gcoláiste, ba cheart an fhoirm a sholáthar a luaithe agus is féidir ar na bealaí a leanas:
  •     Má chuir tú tic le rogha SUSI ar d’fhoirm de chuid na Lár-Oifige Iontrála (CAO), ní gá duit aon rud a dhéanamh – soláthraíonn an CAO an fhaisnéis seo do SUSI nuair a ghlactar le tairiscint CAO;
  •     Ba cheart do Scoláirí Eile a bhfoirm FAC a sheoladh ar ais ar líne trí rochtain a fháil ar a gcuntas ar líne SUSI trína n-ainm uathúil úsáideora agus a bpasfhocal a úsáid.
 • Má sheolann tú do cháipéisí ar ais go déanach, beidh moill ar phróiseáil d’iarratais.
 • Sa chás nach bhfaightear do cháipéisí i ndiaidh duit meabhrúcháin a fháil, diúltófar d’iarratas.

An Cinneadh faoin Deontas a Fháil

Cuirfear ar an eolas thú ar an gcinneadh faoi do dheontas.

Maidir le d’iarratas:

Féadtar é a bhronnadh:
Eisítear litir bhronnta duit ina gcuirtear deontas ar tairiscint duit agus ina dtugtar chun solais na céimeanna breise is gá duit a ghlacadh sular féidir do dheontas a íoc.
Féadtar é a dhiúltú:
Eisítear litir dhiúltaithe duit. Chomh maith leis sin, tabharfar chun solais sa litir seo na céimeanna breise is féidir leat a ghlacadh más mian leat iarraidh ar athbhreithniú ar an gcinneadh faoi do dheontas. Tugtar cuntas ar na céimeanna seo, chomh maith leis sin, sna Próisis de chuid SUSI a bhaineann le Athbhreithniú a dhéanamh ar do Dheontas Do Dheontas a Achomharc

D’Íocaíocht a Fháil
Íoctar deontais chothabhála isteach i do chuntas bainc (cuntas bainc mhac léinn)  agus íoctar deontais táillí go díreach leis an gcoláiste a bhfreastalaíonn tú air.
Le híocaíocht do dheontais a chinntiú, ní mór go ndearnadh an méid a leanas:
• do shonraí bainc a sholáthar do SUSI (i gcás deontais chothabhála amháin) – is féidir seo a dhéanamh ag aon tráth trí do chuntas ar líne d’iarratais ar dheontas.
• dheimhnigh an CAO sonraí do chúrsa do SUSI nó seoladh d’fhoirm d’fhoirm Fógra um Athrú Cúrsa (CCN) ar líne chuig SUSI.
• thug do choláiste deimhniú do SUSI go bhfuil tú cláraithe agus ag freastal ar do chúrsa. Ní dhéanfar íocaíochtaí ach amháin nuair a bheidh freastal deimhnithe ag an gcoláiste.

Tá dátaí íocaíochta do dheontais chothabhála don bhliain acadúil 2019/20 mar seo a leanas.

Dátaí íocaíochta Ardteistiméireachtas 2020-21  
ÍocaíochtDáta ÍocaíochtaPróiseáilte
Íocaíocht 123 Deireadh Fómhair 2020Próiseáilte
Íocaíocht 220 Samhain 2020Próiseáilte
Íocaíocht 318 Nollaig 2020Próiseáilte
Íocaíocht 422 Eanáir 2021Próiseáilte
Íocaíocht 519 Feabhra 2021Próiseáilte
Íocaíocht 619 Márta 2021Próiseáilte
Íocaíocht 723 Aibreán 2021Próiseáilte
Íocaíocht 821 Bealtaine 2021Próiseáilte
Íocaíocht 918 Meitheamh 2021
Dátaí íocaíochta ardoideachais 2020-21  
ÍocaíochtDáta ÍocaíochtaPróiseáilte
Íocaíocht 19 Deireadh Fómhair 2020Próiseáilte
Íocaíocht 230 Deireadh Fómhair 2020Próiseáilte
Íocaíocht 327 Samhain 2020Próiseáilte
Íocaíocht 418 Nollaig 2020Próiseáilte
Íocaíocht 515 Eanáir 2021Próiseáilte
Íocaíocht 612 Feabhra 2021Próiseáilte
Íocaíocht 712 Márta 2021Próiseáilte
Íocaíocht 816 Aibreán 2021Próiseáilte
Íocaíocht 914 Bealtaine 2021Próiseáilte