Ráiteas Príobháideachais

Seo a leanas achoimre ar  Ráiteas um Chosaint Sonraí SUSI (SUSI Data Protection Statement)

  • Aonad de chuid an CDETB, rialaitheoir sonraí d’iarratais ar dheontais mac léinn, is ea SUSI
  • Coimeádann SUSI sonraí agus déanann sé próiseáil orthu go slán agus faoi rún agus cuireann sé cleachtais slándála ábhartha i bhfeidhm in éadan rochtain mhíúdarásach ar sonraí, sonraí a athrú, a nochtadh nó a scrios agus in éadan chaillteanas trí thimpiste nó scrios.
  • Ní choimeádann SUSI sonraí pearsanta, lena n-áirítear taifid de ghlaonna teileafóin, ach amháin don achar ama a mbíonn gá leis, le haghaidh iarratais ar dheontais a phróiseáil, nó de réir mar a leagtar síos sa reachtaíocht
  • Déanann SUSI sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil in iarratais ar dheontais, a roinnt le comhlachtaí agus le gníomhaireachtaí eile Rialtais, le haghaidh iarratais ar dheontais a phróiseáil
  • Déanann SUSI cumarsáid dhíreach le hiarratasóirí maidir lena gcuid iarratais.
  • Déanann SUSI plé le páirtithe eile a bhaineann le hiarratais maidir le stádas an iarratais agus faoi fhianaise doiciméadaithe nó faoi ghníomhaíochtaí atá riachtanach chun é a chur chun cinn. Is féidir le hiarratasóirí cur in iúl do SUSI mura mbíonn siad toilteanach do sin.
  • Is féidir le hiarratasóirí agus le páirtithe eile lena mbaineann iarratas ar dheontas, tras-údarú a dhéanamh ar a chéile chun a gcuid sonraí pearsanta a phlé le SUSI ar a son.
  • Sa chás go ndéanann iarratasóir amháin nó níos mó ná sin gaol a aimsiú le hiarratasóirí eile, d’fhéadfadh SUSI crostagairt a dhéanamh ar na hiarratais lena chinntiú go ndéantar próiseáil orthu go seasmhach agus go héifeachtach.
  • De réir reachtaíocht cosanta sonraí, is féidir le daoine iarradh ar SUSI rochtain a fháil ar a gcuid sonraí atá a gcoimeád acu.

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.