Próiseas d’Iarratais Dhéanacha 2020-2021

Treoirlínte chun Iarratas Déanach a dhéanamh le SUSI:

Dúnadh an Córas Iarratais ar Líne le haghaidh bliain acadúil 2020/21 ag meán oíche an 5 Samhain 2020. Más mian leat iarratas a dhéanamh i ndiaidh an dáta sin, caithfidh tú ceann amháin de na critéir seo a leanas a shásamh.

 • Cuirfear tús le do chúrsa in 2021 roimh dheireadh bhliain acadúil 2020/2021
 • Tháinig athrú ar do chúinsí faoi cheann amháin nó níos mó de na critéir seo a leanas:
  • An t-ioncam inríofa;
  • An líon leanaí cleithiúnacha;
  • Daoine ábhartha atá ag dul isteach i gcúrsa faofa;
  • Gnátháit chónaithe;
  • Náisiúntacht nó stádas inimirce; agus/nó
  • Athrú ar chúrsa nó institiúid
 • Bhí imthosca maolaitheacha ann a chuaigh i bhfeidhm ort agus a raibh drochthionchar acu ort agus ar do chumas chun iarratas a dhéanamh roimh an dáta deiridh ar líne, is é sin an 5 Samhain 2020.

Foilseofar faisnéis faoi conas Iarratas Déanach a dhéanamh anseo ón 6 Samhain 2020

Tabhair faoi deara go bhfuil an próiseas seo dírithe ar aon iarratasóir nach ndearna iarratas le SUSI le haghaidh bhliain acadúil 2020/21. Aon mhac léinn ar mhaith leis go ndéanfaí athbhreithniú ar iarratas reatha le haghaidh bhliain acadúil 2020/21 bunaithe ar athrú ar chúinsí, ba cheart dó na treoirlínte atá liostaithe anseo a léamh ar láithreán gréasáin SUSI.