Próiseas d’Iarratais Dhéanacha 2019-2020

Treoirlínte chun Iarratas Déanach a dhéanamh le SUSI:

Dúnadh an Córas Iarratais ar Líne le haghaidh bliain acadúil 2019/20 ag meán oíche an 1 Samhain 2019. Más mian leat iarratas a dhéanamh i ndiaidh an dáta sin, caithfidh tú ceann amháin de na critéir seo a leanas a shásamh.

 • Cuirfear tús le do chúrsa in 2020 roimh dheireadh bhliain acadúil 2019/2020.
 • Tháinig athrú ar do chúinsí faoi cheann amháin nó níos mó de na critéir seo a leanas:
  • An t-ioncam inríofa;
  • An líon leanaí cleithiúnacha;
  • Daoine ábhartha atá ag dul isteach i gcúrsa faofa;
  • Gnátháit chónaithe;
  • Náisiúntacht nó stádas inimirce; agus/nó
  • Athrú ar chúrsa nó institiúid
 • Bhí imthosca maolaitheacha ann a chuaigh i bhfeidhm ort agus a raibh drochthionchar acu ort agus ar do chumas chun iarratas a dhéanamh roimh an dáta deiridh ar líne, is é sin an 1 Samhain 2019.

Más mian leat iarratas déanach a iarraidh faoi cheann amháin de na critéir thuas, comhlánaigh an Fhoirm Iarratais ar Iarratas Déanach, le do thoil, 2019 – 20 Foirm d’Iarratas Déanach V1.0 agus cuir isteach i ríomhphost í chuig lateapplications@susi.ie

Ní ghlacfar ach amháin le foirmeacha atá comhlánaithe go hiomlán.

Tabhair faoi deara go bhfuil an próiseas seo dírithe ar aon iarratasóir nach ndearna iarratas le SUSI le haghaidh bhliain acadúil 2019/20. Aon mhac léinn ar mhaith leis go ndéanfaí athbhreithniú ar iarratas reatha le haghaidh bhliain acadúil 2019/20 bunaithe ar athrú ar chúinsí, ba cheart dó na treoirlínte atá liostaithe anseo a léamh ar láithreán gréasáin SUSI.