Próiseas d’Iarratais Dhéanacha 2019-2020

Treoirlínte chun Iarratas Déanach a dhéanamh le SUSI:

Dúnadh an Córas Iarratais ar Líne do bhliain acadúil 2019/20 ag meán oíche an 1 Samhain 2019. Más mian leat iarratas a dhéanamh i ndiaidh an dáta sin, caithfidh tú ceann amháin de na critéir seo a leanas a shásamh.

 • Cuirfear tús le do chúrsa in 2020 roimh dheireadh bhliain acadúil 2019/2020.
 • Tháinig athrú ar do chúinsí faoi cheann amháin nó níos mó de critéir seo a leanas:
  • Ioncam inríofa;
  • Líon leanaí cleithiúnacha;
  • Daoine ábhartha a bhfuil cúrsa faofa á thosú acu;
  • Gnátháit chónaithe;
  • Náisiúntacht nó stádas inimirce; agus/nó
  • Athrú ar chúrsa nó institiúid
 • Bhí thú thíos le himthosca maolaitheacha a d’imir drochthionchar ort agus ar do chumas chun iarratas a dhéanamh roimh an dáta deiridh ar líne an 1 Samhain 2019.

Más mian leat iarraidh ar iarratas déanach faoi cheann amháin de na critéir thuas, comhlánaigh an Fhoirm Iarrata ar Iarratas Déanach, le do thoil,  2019 – 20 Foirm Iarratas Déanach agus seol ar ríomhphost é chuig lateapplications@susi.ie

Ní ghlacfar ach le foirmeacha atá comhlánaithe go hiomlán.

Tabhair faoi deara, le do thoil, tá an próiseas seo dírithe ar aon iarratasóir nach ndearna iarratas le SUSI do bhliain acadúil 2019/20. Ba cheart do mhac léinn ar bith ar mhaith leo go ndéanfaí athbhreithniú ar iarratas reatha do bhliain acadúil 2019/20 bunaithe ar athrú ar chúinsí, na treoirlínte a léamh a liostaítear anseo ar láithreán gréasáin SUSI.

Nóta: ba cheart iarrataí ar iarratais dhéanacha 2018/19 a dhéanamh trí ríomhphost a sheoladh chuig lateapplications@susi.ie agus “Iarraidh ar Iarratas Déanach 2018/19” a scríobh sa líne ábhair.

 

 

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.