Próiseas d'Iarratais Dhéanacha 2018-2019

Treoirlínte chun Iarratas Déanach a Sheoladh chuig SUSI:

Dúnadh an Córas Iarratais ar Líne do bhliain acadúil 2018/19 ar an 1 Samhain 2018. Ní mór do mhic léinn ar mian leo iarratas a dhéanamh tar éis an dáta sin ceann de na critéir seo a leanas a chomhlíonadh chun go dtabharfar cead dóibh iarratas déanach a dhéanamh.

 1. Tosaíonn do chúrsa tar éis an 1 Samhain 2018, an dáta ar ar dúnadh Iarratais Ar Líne.
 2. Tháinig Athrú ar do Chúinsí faoi cheann amháin nó níos mó de na critéir seo a leanas, tar éis an dáta ar ar dúnadh Iarratais Ar Líne, is é sin an 1 Samhain 2018, agus tráth nach déanaí ná deireadh na bliana acadúla 2018/19;
  • Ioncam Ináirithe;
  • Líon na bPáistí Spleácha;
  • Daoine Ábhartha ag tosú cúrsa ceadaithe;
  • Gnátháit Chónaithe;
  • Stádas náisiúntachta nó inimirce; agus/nó
  • Athrú cúrsa nó institiúide.
 3. De bharr cúinsí maolaitheacha rinneadh dochar duit agus do do chumas iarratas a dhéanamh roimh an 1 Samhain 2018, an dáta ar ar dúnadh Iarratais Ar Líne. Mar shampla, bás duine éigin gar duit nó cúinsí leighis. Tabhair faoi deara, má chuireann tú isteach iarratas déanach faoin rogha seo, seans go mbeidh ort fianaise cáipéise a sholáthar chun na cúinsí a fhíorú sula nglacfar leis an iarratas.

Mas mian leat iarratas déanach a dhéanamh faoi cheann amháin de na critéir thuas, déan teagmháil le Deasc Tacaíochta SUSI ar 0761 087 874 nó seol ríomhphost chuig support@susi.ie agus cuir "Iarratas Déanach" i líne an ábhair.

Ní ghlacfar le foirmeacha nach bhfuil comhlánaithe go hiomlán.

Tabhair faoi deara nach ceadmhach ach d'iarratasóirí nach bhfuil iarratas acu le SUSI don bhliain acadúil 2018/19 an próiseas seo a úsáid. Ba chóir d'aon mhac léinn atá ag iarraidh athbhreithnithe ar iarratas reatha 2018/19 bunaithe ar chritéir an Athraithe ar Chúinsí thuas na treoirlínte atá liostaithe ar láithreán gréasáin SUSI a léamh ar dtús. Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil faoin Athrú ar Chúinsí.

Tabhair faoi deara: ba chóir Iarratais Dhéanacha don bhliain 2017/18 a chur ar ríomhphost chuig support@susi.ie; is le haghaidh iarratais 2018/19 amháin an fhoirm ar líne.

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.