Cúrsaí Iarchéime i dTuaisceart na hÉireann

Tá maoiniú deontais ar fáil do mhic léinn chun tabhairt faoi chúrsaí Iarchéime faofa i gceithre hinstitiúid fhaofa i dTuaisceart na hÉireann.

Is iad seo a leanas na hinstitiúidí faofa sin agus na cúrsaí faofa atá ar fáil iontu:

  • Ollscoil na Banríona, Béal Feirste – cúrsaí Iarchéime lánaimseartha a mhaireann bliain ar a laghad
  • Ollscoil Uladh – cúrsaí Iarchéime lánaimseartha a mhaireann bliain ar a laghad
  • Coláiste (Oideachais) Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste – Teastas Iarchéime san Oideachas (trí Ghaeilge)
  • Coláiste an tSrutháin Mhilis, Béal Feirste – Teastas Iarchéime san Oideachas