Mic Léinn Iarchéime – Institiúidí/Cúrsaí Faofa

Tá cistiú deontais ar fáil do mhic léinn chun tabhairt faoi chúrsaí faofa Iarchéime in institiúidí faofa laistigh den Stát agus i gceithre institiúid i dTuaisceart Éireann (cliceáil anseo chun teacht ar liosta de na hinstitiúidí agus na cúrsaí siúd i dTuaisceart Éireann).

D’fhonn go meastar gur cúrsa faofa iarchéime laistigh den Stát é, ní mór don chúrsa na critéir a leanas a chomhlíonadh:

  • ní mór d’institiúid fhaofa é a sholáthar, AGUS
  • ní mór gur cúrsa lánaimseartha é a mhaireann bliain amháin, ar a laghad, AGUS
  • ní mór go n-eascraíonn dámhachtain mhór oideachais agus oiliúna as, ar aon dul leis an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (nfq.ie) ar Leibhéal 8 (Ard-Dioplóma), Leibhéal 9 (Dioplóma Iarchéime), Leibhéal 9 (Máistreacht) nó Leibhéal 10 (Dochtúireacht).

Cliceáil anseo le haghaidh liosta de na hinstitiúidí faofa sa Stát, mar atá leagtha amach sna Rialacháin um Thacaíocht do Mhic Léinn, ina bhfuil cúrsaí faofa iarchéime ar fáil.

 

Sainaithnítear sna Rialacháin um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2015, chomh maith, líon cúrsaí sonracha iarchéime in Institiúidí Ardoideachais eile a fhaomhtar le haghaidh cistiú deontais. Níl ach na cúrsaí sonraithe iarchéime i ngach institiúid den saghas sin incháilithe.

Cliceáil anseo chun teacht ar liosta iomlán d’institiúidí agus cúrsaí sonracha forordaithe.