Mic Léinn Iarchéime

pink_icon

An bhfuil tú incháilithe?

Mura ndearna tú amhlaidh cheana féin, ba cheart duit ár nÁiritheoir Incháilithe thíos a úsáid lena thabhairt le fios duit an gcomhlíonann nó nach gcomhlíonann tú na critéir chun cistiú Deontas Mac Léinn a fháil. (Ní dhéanfaidh an tÁiritheoir Incháilithe ach a thabhairt le tuiscint cé acu an gcomhlíonann nó nach gcomhlíonann tú na critéir

Go mbeidh tú incháilithe do dheontas, ní mór duit cáiliú faoi na critéir a leanas:

Cónaitheacht agus Náisiúntacht:

  • Caithfidh gur náisiúnach Éireannach, an AE, an LEE, na Ríochta Aontaithe, nó na hEilvéise thú nó caithfidh cead sonrach a bheith agat chun fanacht sa Stát. . Tuilleadh faisnéise
  • Ní mór go raibh gnáthchónaí in Éirinn nó san AE nó san AE/EEA, an Ríocht Aontaithe, nó san Eilvéis ort ar feadh trí bliana sa tréimhse cúig bliana anuas. Má bhí cónaí ort lasmuigh den Stát, d’fhéadfadh sé difear a dhéanamh don saghas cistithe a d’fhéadfá a fháil. Tuilleadh faisnéise

Cúrsa:

  • Ní mór go bhfuil tú ag leanúint ar aghaidh i d’oideachas (do leibhéal ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí a mhéadú). Tuilleadh faisnéise
  • Ní mór go bhfuil tú ag freastal ar chúrsa faofa in institiúid fhaofa. Tuilleadh faisnéise

Ioncam:

  • Braitheann an duine/na daoine a chuirtear san áireamh nuair a bhíonn d’ioncam á ríomh ar cén aicme iarratasóra atá ionat, cleithiúnach, cleithiúnach aibí nó neamhspleách. Tabhair faoi deara, le do thoil, déanfar iarratais iarratasóirí a dhéanann iarratas faoin aicme mhícheart a chealú agus beidh orthu iarratas a dhéanamh arís.
  • Ní mór go dtiocfaidh d’ioncam inríofa (ioncam a ríomhtar ar mhaithe le cuspóirí deontais) faoi na tairseacha sonraithe. Toisc a bheidh san ioncam seo lena dheimhniú cén saghas cistithe a d’fhéadfá a fháil. Tuilleadh faisnéise

Tréimhsí uasta de chúnamh deontais:

  • Níl cistiú ar fáil ach do mhic léinn ar leibhéal Iar-Ardteistiméireachta ar feadh roinnt blianta agus braitheann sé ar an oideachas a cuireadh orthu roimhe seo. Tuilleadh faisnéise