Oideachas agus Dul chun Cinn roimhe seo – CLR

Oideachas Roimhe Seo

B’fhéidir go dteastóidh ó SUSI a bheith curtha ar an eolas ar do stair acadúil lena dheimhniú an bhfuil nó nach bhfuil tú incháilithe do dheontas.

Dul chun Cinn

Ní mór go bhfuil do leibhéal ar an CNC (an Creat Náisiúnta Cáilíochtaí) á ardú go meastar go bhfuil tú incháilithe chun deontas a fháil.

Ní mór go bhfuil tú ag freastal ar chúrsa faofa –

  • a leanann leibhéal níos airde de cháilíocht as ná aon cháilíocht atá bainte amach cheana féin agat,
  • atá ar leibhéal níos airde ná aon chúrsa ar fhreastail tú air roimhe seo,
  • ina leanfaidh tú ar aghaidh ó bhliain amháin go dtí a chéad bhliain eile agus gan bliain a athdhéanamh (seachas faoi chúinsí eisceachtúla)

Féadtar a mheas go bhfuil tú incháilithe do chistiú mar mhac léinn “athdheise”, áfach sna cásanna a leanas –

  • d’fhreastail tú ar chúrsa roimhe seo ach níor chríochnaigh tú cúrsa,
  • ghlac tú sos 5 bliana ó staidéar a dhéanamh ó d’fhág tú an cúrsa sin, agus
  • tá tú ag filleadh chun freastal ar chúrsa faofa ar an leibhéal céanna

Tabhair faoi deara, le do thoil, nach ndéanann staidéar ag leibhéal faoi bhun leibhéal fochéime, laistigh den tréimhse 5 bliana, difear do cháilitheacht mac léinn le bheith san áireamh mar “mhac léinn dara seans”.

 

Breisoideachas/ArdoideachasLeibhéalDul Chun CinnUastréimhsí Maoinithe Deontais
BreisoideachasIAT leibhéal 5Teastas- Maoiniú 3 bliana ar a mhéad san iomlán ag leibhéal IAT
BreisoideachasIAT leibhéal 6Sainteastas
ArdoideachasLeibhéal 6 Fochéime Ardteastas- Maoiniú 2 bhliana ar a mhéad ag leibhéal 6 Fochéime
- Maoiniú 3 bliana ar a mhéad ag leibhéal 7 Fochéime
- Maoiniú 4 bliana ar a mhéad san iomlán ag leibhéal 6 & 7 Fochéime
- Maoiniú 4 bliana ar a mhéad ag leibhéal 8 Fochéime (ach amháin i gcás go bhfuil gnáthfhad an chúrsa níos faide ná 4 bliana)

ArdoideachasLeibhéal 7 Fochéime Gnáthchéim Bhaitsiléara
ArdoideachasLeibhéal 8 FochéimeCéim Onóracha Bhaitsiléara
ArdoideachasLeibhéal 8 IarchéimeArd-Dioplóma- Maoiniú 4 bliana ar a mhéad san iomlán ag leibhéal Iarchéime
Cuirtear aon fhreastal nó gnóthachtáil ag leibhéal Iarchéime san áireamh, is cuma cé acu an bhfuarthas nó nach bhfuarthas deontas roimhe seo
ArdoideachasLeibhéal 9 IarchéimeDioplóma
ArdoideachasLeibhéal 9Céim Mháistreachta
ArdoideachasLeibhéal 10Dochtúireacht

Tréimhse Staidéir a Athdhéanamh

Más mac léinn thú a bhfuil bliain á hathdhéanamh agat ar an gcúrsa céanna, níl tú i dteideal deontas a fháil,

áfach,

má thug tú faoi chúrsa breisoideachais nó ardoideachais roimhe seo ach má d’fhág tú sular chríochnaigh tú an cúrsa, b’fhéidir go bhfuil tú incháilithe chun cuid de dheontas mac léinn a fháil a luaithe a chríochnaíonn tú tréimhse chomhionann staidéir.