Oideachas agus Dul chun Cinn roimhe seo – CLR

Oideachas Roimhe Seo

B’fhéidir go dteastóidh ó SUSI a bheith curtha ar an eolas ar do stair acadúil lena dheimhniú an bhfuil nó nach bhfuil tú incháilithe do dheontas.

Dul chun Cinn

BreisoideachasLeibhéalDul chun Cinn 
BreisoideachasIAT 5Teastas- Cistiú uasta 3 bliana, ar a mhéid, ar leibhéal IAT
BreisoideachasIAT 6Sainteastas
Catagóir Leibhéal Tréimhse Uasta de Chúnamh Deontais
FochéimeLeibhéal 6 agus 74 bliana, ar a mhéid, ar an iomlán ar leibhéal 6 agus 7 faoi réir an mhéid a leanas;
2 bhliain ar Leibhéal 6
3 bliana ar Leibhéal 7
Leibhéal 8
4 bliana uasta seachas i dtaobh cúrsaí ina maireann an gnáthfhad breis agus 4 bliana
CatagóirLeibhéalProgression 
IarchéimeLeibhéal Iarchéime 8Ard-Dioplóma 4 bliana, ar a mhéid, agus aird ar gach freastal agus gnóthachtáil roimhe seo ar an leibhéal seo gan aird ar cé acu an bhfuarthas nó nach bhfuarthas tacaíocht deontais
IarchéimeLeibhéal Iarchéime 9Dioplóma
IarchéimeLeibhéal Iarchéime 9Céim Mháistreachta
IarchéimeLeibhéal Iarchéime 10PHD

 

Ní mór go bhfuil do leibhéal ar an CNC (an Creat Náisiúnta Cáilíochtaí) á ardú go meastar go bhfuil tú incháilithe chun deontas a fháil.

Ní mór go bhfuil tú ag freastal ar chúrsa faofa –

  • a leanann leibhéal níos airde de cháilíocht as ná aon cháilíocht atá bainte amach cheana féin agat,
  • atá ar leibhéal níos airde ná aon chúrsa ar fhreastail tú air roimhe seo,
  • ina leanfaidh tú ar aghaidh ó bhliain amháin go dtí a chéad bhliain eile agus gan bliain a athdhéanamh (seachas faoi chúinsí eisceachtúla)

Féadtar a mheas go bhfuil tú incháilithe do chistiú mar mhac léinn “athdheise”, áfach sna cásanna a leanas –

  • d’fhreastail tú ar chúrsa roimhe seo ach níor chríochnaigh tú cúrsa,
  • ghlac tú sos 5 bliana ó staidéar a dhéanamh ó d’fhág tú an cúrsa sin, agus
  • tá tú ag filleadh chun freastal ar chúrsa faofa ar an leibhéal céanna

Tréimhse Staidéir a Athdhéanamh

Más mac léinn thú a bhfuil bliain á hathdhéanamh agat ar an gcúrsa céanna, níl tú i dteideal deontas a fháil,

áfach,

má thug tú faoi chúrsa breisoideachais nó ardoideachais roimhe seo ach má d’fhág tú sular chríochnaigh tú an cúrsa, b’fhéidir go bhfuil tú incháilithe chun cuid de dheontas mac léinn a fháil a luaithe a chríochnaíonn tú tréimhse chomhionann staidéir.

.

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.