Oideachas agus Dul chun Cinn roimhe seo – CLA

Oideachas Go Dtí Seo

Tá an fhéidearthacht ann go dteastóidh ó SUSI a fháil amach do stair acadúil chun deimhniú go bhfuil tú incháilithe do dheontas nó nach bhfuil.

Dul chun Cinn

BreisoideachasLeibhéalDul Chun Cinn 
BreisoideachasIAT leibhéal 5Teastas- Maoiniú 3 bliana ar a mhéad san iomlán ag leibhéal IAT
BreisoideachasIAT leibhéal 6Sainteastas

Ní mór duit an leibhéal ar an CNC (an Creat Náisiúnta Cáilíochtaí) ar a bhfuil tú a ardú le bheith measta a bheith incháilithe chun deontas a fháil.

Caithfidh tú a bheith ag freastal ar chúrsa atá ceadaithe –

  • lena bhfágfar thú ar leibhéal níos airde de cháilíocht ná an cháilíocht is airde atá bainte amach agat cheana féin,
  • atá ar leibhéal níos airde ná aon chúrsa ar fhreastail tú air roimhe seo,
  • ina bhfuil tú ag leanúint ar aghaidh ó bhliain amháin go dtí an chéad bhliain eile, gan bliain a athdhéanamh (seachas faoi chúinsí eisceachtúla)

Mar sin féin, féadfar a mheas go bhfuil tú incháilithe do chistiú mar mhac léinn “athdheise”, sna cásanna seo a leanas –

  • go d’fhreastail tú ar chúrsa roimhe seo ach nár chríochnaigh tú cúrsa,
  • gur ghlac tú sos 5 bliana ón staidéar a dhéanamh ón am ar fhág tú an cúrsa sin, agus
  • go bhfuil tú ag dul ar ais chun freastal ar chúrsa faofa ar an leibhéal céanna.

Tréimhse Staidéir a Athdhéanamh

Más mac léinn thú a bhfuil bliain á hathdhéanamh agat ar an gcúrsa céanna, nó más mac léinn thú a bhfuil an bhliain chéanna (m.sh. Bliain 1), atá déanta agat cheana féin, ach ar chúrsa nua, níl tú i dteideal deontas a fháil,

ach, mar sin féin,

má thug tú faoi chúrsa breisoideachais roimhe seo ach má d’fhág tú sular chríochnaigh tú an cúrsa, b’fhéidir go bhfuil tú incháilithe chun cuid de dheontas mac léinn a fháil a luaithe a chríochnaíonn tú tréimhse chomhionann staidéir.