Oideachas agus Dul chun Cinn roimhe seo – CLA

Oideachas Roimhe Seo

B’fhéidir go dteastóidh ó SUSI a bheith curtha ar an eolas ar do stair acadúil lena dheimhniú an bhfuil nó nach bhfuil tú incháilithe do dheontas.

Dul chun Cinn

BreisoideachasLeibhéalDul Chun Cinn 
BreisoideachasIAT leibhéal 5Teastas- Maoiniú 3 bliana ar a mhéad san iomlán ag leibhéal IAT
BreisoideachasIAT leibhéal 6Sainteastas

Ní mór go bhfuil do leibhéal ar an CNC (an Creat Náisiúnta Cáilíochtaí) á ardú go meastar go bhfuil tú incháilithe chun deontas a fháil.

Ní mór go bhfuil tú ag freastal ar chúrsa faofa –

  • a leanann leibhéal níos airde de cháilíocht as ná aon cháilíocht atá bainte amach cheana féin agat,
  • atá ar leibhéal níos airde ná aon chúrsa ar fhreastail tú air roimhe seo,
  • ina leanfaidh tú ar aghaidh ó bhliain amháin go dtí a chéad bhliain eile agus gan bliain a athdhéanamh (seachas faoi chúinsí eisceachtúla)

Féadtar a mheas go bhfuil tú incháilithe do chistiú mar mhac léinn “athdheise”, áfach sna cásanna a leanas –

  • d’fhreastail tú ar chúrsa roimhe seo ach níor chríochnaigh tú cúrsa,
  • ghlac tú sos 5 bliana ó staidéar a dhéanamh ó d’fhág tú an cúrsa sin, agus
  • tá tú ag filleadh chun freastal ar chúrsa faofa ar an leibhéal céanna

Tréimhse Staidéir a Athdhéanamh

Más mac léinn thú a bhfuil bliain á hathdhéanamh agat ar an gcúrsa céanna, níl tú i dteideal deontas a fháil,

áfach,

má thug tú faoi chúrsa breisoideachais nó ardoideachais roimhe seo ach má d’fhág tú sular chríochnaigh tú an cúrsa, b’fhéidir go bhfuil tú incháilithe chun cuid de dheontas mac léinn a fháil a luaithe a chríochnaíonn tú tréimhse chomhionann staidéir.

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.