Tá SUSI oscailte d’iarratais don bhliain acadúil 20/21.

Tá córas iarratais ar líne SUSI oscailte anois d’iarratais don bhliain acadúil 2020/21.

Toisc go mbeimid ag súil le líon ard iarratas a fháil sna míonna amach romhainn, moltar duit iarratas a dhéanamh ar líne, a luaithe is féidir. Ní gá go mbeadh torthaí do Ardteistiméireachta agat, nó gur ghlac tú le cúrsa chun iarratas a dhéanamh. Is féidir leat sonraí an chúrsa a bhfuil súil agat staidéar a dhéanamh air a sholáthar agus is féidir leat do rogha cúrsa a nuashonrú ar líne má ghlacann tú le cúrsa / coláiste difriúil níos déanaí.

Sula ndéanann tú d’iarratas, moltar duit áireamhán incháilitheachta ar líne SUSI a úsáid chun léargas a thabhairt ar d’incháilitheacht do mhaoiniú deontais mac léinn.