Foirm Fógra Athrú Cúrsa ar line ( FAC )

Mar iarrthóir deontais nua, ní gá áit a bheith glactha agat ar chúrsa chun iarratas ar dheontas a dhéanamh. Ach beidh ort a chur in iúl do SUSI go bhfuair tú tairiscint agus go bhfuil áit ar chúrsa glactha agat sular féidir d’iarratas a thabhairt chun críche. Is féidir leat é seo a dhéanamh na bealaí éagsúla ag seo a leanas:

Iarratas ar Dheontas SUSI Ar Líne

Is féidir leat a dheimhniú go bhfuil áit ar chúrsa glactha agat nuair a dhéanann tú iarratas ar dheontas ar líne den chéad uair agus nuair a chuireann tú sonraí do chúrsa atá roghnaithe síos in alt C3 den fhoirm iarratais ar dheontas ar líne.

Iarratasóirí CAO

Má tá cead tugtha agat don CAO (An Lár-Oifig Iontrála) do chuid faisnéise a roinnt le SUSI, cuirfidh CAO é sin in iúl do SUSI agus déanfaidh siad sonraí do chúrsa roghnaithe a dheimhniú le SUSI nuair atá tairiscint CAO glactha agat.

Foirm Fógartha Maidir le hAthrú Cúrsa SUSI Ar Líne

Is féidir leat a chur in iúl do SUSI gur ghlac tú le háit ar chúrsa tar éis duit d’iarratas ar dheontas a chur isteach le foirm Fógartha Cúrsa ar líne a chur isteach ar leathanach baile do chuntas SUSI.

Má ghlacann tú ina dhiaidh sin áit ar chúrsa éagsúil nó ar chúrsa nach thairiscint duit tríd an CAO, is féidir leat a líne foirm Fógartha Cúrsa nua a chur isteach tráth ar bith ar leathanach baile do chuntas SUSI Déanfar d’iarratas a chinneadh de réir na sonraí chúrsa is déanaí ar fáil do SUSI ag aon cheann de na modhanna atá luaite thuas. Tabhair faoi deara nach féidir deontais a bhronnadh ach amháin i leith cúrsa faofa.