Comhair Chreidmheasa

Luaitear ar an liosta seo thíos na Comhair Chreidmheasa a bhfuil ar a gcumas glacadh le RAA (ríomhaistriú airgid) i dtaca le híocaíocht do dheontais chothaithe.

Banc nó InstitiúidCathairBrainseSeoladh na SráideCód Náisiúnta Sórtála
Comhair ChreidmheasaAn tInbhear MórComhar Creidmheasa an Inbhir MhóirPáirc an Chaisleáin, An tInbhear Mór, Co Chill Mhantáin
992142
Comhair ChreidmheasaBaile Átha LuainComhar Creidmheasa Bhaile Átha Luain Teo (Arna imréiteach trí BNP Paribas)3 Sráid an Gheata Thuaidh991022
Comhair ChreidmheasaBéal Átha na SluaigheComhar Creidmheasa Bhéal Átha na Sluaighe Teo (Arna imréiteach trí BNP Paribas)An Phríomhshráid991015
Comhair ChreidmheasaBaile an ChollaighComhar Creidmheasa Bhaile an Chollaigh Teo (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Sráid Harrington991036
Comhair ChreidmheasaCoill an Easpaig, CorcaighComhar Creidmheasa Choill an Easpaig (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Bóthar Wilton991012
Comhair ChreidmheasaBun CrannchaComhar Creidmheasa Bhun Cranncha
Bóthar Chnoc an Choilligh, Bun Cranncha992103
Comhair ChreidmheasaCeatharlachComhar Creidmheasa LeithghlinneAn Phríomhshráid, Leithghlinn an Droichid, Ceatharlach992190
Comhair ChreidmheasaCeatharlachComhar Creidmheasa na Tulaí
Sráid an Droichid, An Tulach
992148
Comhair ChreidmheasaCaisleán an BharraighComhar Creidmheasa Chaisleán an Bharraigh Teo (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Cearnóg an Mhargaidh991093
Comhair ChreidmheasaAn ClárComhar Creidmheasa Loch Deirgeirt
Cearnóg an Mhargaidh, An Scairbh
992221
Comhair ChreidmheasaCluain MealaComhar Creidmheasa Chluain Meala Teo (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Sráid Parnell991090
Comhair ChreidmheasaCorcaighComhar Creidmheasa Bhaile Féitheán Teo (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Siúlán na mBráthar Íochtarach991008
Comhair ChreidmheasaCorcaighComhar Creidmheasa Gharrán na mBráthar Teo (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Bóthar an Bháicéara991007
Comhair ChreidmheasaCorcaighComhar Creidmheasa Naomh Gaibréal Teo (Arna imréiteach trí BNP Paribas)34-36 Cé Phádraig991003
Comhair ChreidmheasaCorcaighComhar Creidmheasa Gharda Phóil (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Bóthar an Bhóithrín Mheánaigh991006
Comhair ChreidmheasaCorcaighComhar Creidmheasa An Locha Teo (Arna imréiteach trí BNP Paribas)100-103 Bóthar Dhroichead na Bandan991061
Comhair ChreidmheasaCorcaighComhar Creidmheasa Cheantar Ghleann Maghair
Teach an Chomhair Chreidmheasa, Ionad Ghort an Mhullaigh, Gleann Maghair
992163
Comhair ChreidmheasaCorcaighComhar Creidmheasa Cheantar Ghleann Maghair
Teach an Chomhair Chreidmheasa, Ionad Ghort an Mhullaigh, Gleann Maghair
992163
Comhair ChreidmheasaCorcaighComhar Creidmheasa Cheann Toirc
Sráid na Trá, Ceann Toirc
992167
Comhair ChreidmheasaCorcaighComhar Creidmheasa Mhainistir na Corann
23-24 An Phríomhshráid, Mainistir na Corann
992162
Comhair ChreidmheasaCorcaighComhar Creidmheasa Bhun an Tábhairne-Charraig Uí Leighin
Bóthar an Phointe, Bun an Tábhairne
992184
Comhair ChreidmheasaCorcaighComhar Creidmheasa Bheanntraí
Cearnóg Wolfe Tone, Beanntraí
992189
Comhair ChreidmheasaDún na nGallComhar Creidmheasa Chuan na gCaorachCarraig Airt, Co. Dhún na nGall992143
Comhair ChreidmheasaDún na nGallComhar Creidmheasa na Rosann
An Phríomhshráid, An Clochán Liath
992204
Comhair ChreidmheasaDún na nGallComhar Creidmheasa na Rosann
An Phríomhshráid, An Clochán Liath
992204
Comhair ChreidmheasaDún na nGallComhar Creidmheasa Bhaile Dhún na nGall
Cnoc an Mhuilleora, Baile Dhún na nGall
992130
Comhair ChreidmheasaDún na nGallComhar Creidmheasa Bhaile Dhún na nGall
Cnoc an Mhuilleora, Baile Dhún na nGall
992130
Comhair ChreidmheasaDún na nGallComhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair
Na Doirí Beaga, Gaoth Dobhair
992121
Comhair ChreidmheasaDún na nGallComhar Creidmheasa Swilly-na
Maoile Rua
Baile an Droichid, An Cheathrú Chaol, Leitir Ceanainn
992153
Comhair ChreidmheasaDún na nGallComhar Creidmheasa B & S
An Phríomhshráid, Bealach Féich
992152
Comhair ChreidmheasaDún na nGallComhar Creidmheasa Leifir
Sráid an Droichid, Leifear
992170
Comhair ChreidmheasaDúglasComhar Creidmheasa Dhúglais (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Dúglas Thiar991019
Comhair ChreidmheasaDroichead ÁthaComhar Creidmheasa Dhroichead ÁthaTeach Uí Chléirigh, Sráid Labhrás991098
Comhair ChreidmheasaBaile Átha CliathComhar Creidmheasa Thamhlachta ThiarBóthar Choill na Mailpe, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24992125
Comhair ChreidmheasaBaile Átha CliathComhar Creidmheasa Cheantar Ráth FearnáinRáth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14992101
Comhair ChreidmheasaBaile Átha CliathComhar Creidmheasa na nGlaschnocBóthar Pheadair, Baile Bhailcín, Baile Átha Cliath 12992134
Comhair ChreidmheasaBaile Átha CliathComhar Creidmheasa Bhaile Gall
Bóthar Ghlas Naíon, Baile Átha Cliath 11
992220
Comhair ChreidmheasaBaile Átha Cliath 1Comhar Creidmheasa CMÉ Chomhair Linn Teo (Arna imréiteach trí BNP Paribas)33 Cearnóg Parnell991096
Comhair ChreidmheasaBaile Átha Cliath 2Comhar Creidmheasa Cana Teo (Arna imréiteach trí BNP Paribas)85/93 Sráid an Mhóta Íochtarach991033
Comhair ChreidmheasaBaile Átha Cliath 2Comhar Creidmheasa R-Sheirbhísí & Cumarsáide (Arna imréiteach trí BNP Paribas)55 Sráid Dhásain991020
Comhair ChreidmheasaBaile Átha Cliath 7Comhar Creidmheasa Dubco Teo (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Sráid na Faiche Bige991010
Comhair ChreidmheasaBaile Átha Cliath 7Comhar Creidmheasa Cheantar Bhaile Phib
390-392 An Cuarbhóthar Thuaidh
992206
Comhair ChreidmheasaBaile Átha Cliath 8Comhar Creidmheasa Fhoireann na Seirbhísí Sláinte (Arna imréiteach trí BNP Paribas)5 An tSráid Ard991031
Comhair ChreidmheasaBaile Átha Cliath 9Comhar Creidmheasa Cheantar Chnoc na Fuiseoige
234 Bóthar Shoird, Fionnbhrú
992100
Comhair ChreidmheasaBaile Átha Cliath 13Comhar Creidmheasa Bhán an Aeir (Arna imréiteach trí Danske)Céide Blunden, Baile Átha Cliath 13992141
Comhair ChreidmheasaBaile Átha Cliath 22Comhar Creidmheasa Gharda Raphael (Arna imréiteach trí BNP Paribas)1-2 Coimín an tSionnaigh agus na nGéanna, Bóthar an Náis991000
Comhair ChreidmheasaDún DealganComhar Creidmheasa Dhún DealganSráid an Mhargaidh991044
Comhair ChreidmheasaBaile Átha Cliath 14Comhar Creidmheasa Dhún Droma Teo. (Arna imréiteach trí BNP Paribas)An Phríomhshráid, Dún Droma991014
Comhair ChreidmheasaInisComhar Creidmheasa San Proinsias Teo (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Siúlán na mBráthar, Cluain Ráda Beag991095
Comhair ChreidmheasaGaillimhComhar Creidmheasa Cholm CilleAn Cnoc, Indreabhán992181
Comhair ChreidmheasaGaillimhComhar Creidmheasa Naomh Colm Cille
Bóthar Uaitéir Uí Mhaicín, An Baile Bán
992159
Comhair ChreidmheasaGaillimhComhar Creidmheasa an Ghoirt
Sráid an Droichid, An Gort
992136
Comhair ChreidmheasaGuaireComhar Creidmheasa Ghuaire Teo. (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Sráid Mhic Dhiarmada991094
Comhair ChreidmheasaCeanannasComhar Creidmheasa Naomh Colmcille Cheanannais Teo. (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Plás Cheanannais991021
Comhair ChreidmheasaCiarraíComhar Creidmheasa Chlann Mhuiris
An Leaca, An Baile Dubh, Trá Lí
992122
Comhair ChreidmheasaCiarraíComhar Chreidmheasa Chorca Dhuibhne
An Phríomhshráid, An Daingean
992201
Comhair ChreidmheasaCill DaraComhar Creidmheasa Pharóiste & Cheantar Chill Chluana
An Chearnóg, Cill Choca
992155
Comhair ChreidmheasaCill ChainnighComhar Creidmheasa Chainnigh Chill Chainnigh Teo. (Arna imréiteach trí BNP Paribas)78 An tSráid Ard991017
Comhair ChreidmheasaCill RoisComhar Creidmheasa Chill Rois Teo. (Arna imréiteach trí BNP Paribas)An Chearnóg991097
Comhair ChreidmheasaLaoisComhar Creidmheasa People FirstAscaill JFL Phort Laoise992117
Comhair ChreidmheasaLaoisComhar Creidmheasa People FirstAn tSráid Mhór Mainistir Laoise992175
Comhair ChreidmheasaLaoisComhar Creidmheasa Chúil an tSúdaire
An tSráid Mhór Uachtarach, Cúil an tSúdaire992172
Comhair ChreidmheasaLiatroimComhar Creidmheasa Cheantar ChluainínAn tSráid Mhór, Cluainín992211
Comhair ChreidmheasaLiatroimComhar Creidmheasa Dhroim Seanbhó
An Chearnóg, Droim Seanbhó
992216
Comhair ChreidmheasaLuimneachComhar Creidmheasa Naomh AilbheAn tSráid Ard, Cathair Chinn Lis992177
Comhair ChreidmheasaLuimneachComhar Creidmheasa Mhainistir na Féile
Sráid an Droichid, Mainistir na Féile
992118
Comhair ChreidmheasaLuimneachComhar Creidmheasa Cheantar Ráth Caola
An tSráid Mhór, Ráth Caola
992133
Comhair ChreidmheasaLongfortComhar Creidmheasa an Longfoirt
50 An Phríomhshráid
992194
Comhair ChreidmheasaBóthar Mhullach ÍdeComhar Creidmheasa na Cúlóige Ard Aidhin Teo. (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Timpeallán Ard Aidhin991035
Comhair ChreidmheasaMaigh EoComhar Creidmheasa Chathair na Mart
An Meal Thuaidh, Cathair na Mart
992173
Comhair ChreidmheasaMaigh EoComhar Creidmheasa Cheantar Choillte Mach
An tSráid Mhór, Coillte Mach
992176
Comhair ChreidmheasaAn MhíComhar Creidmheasa Bhaile Átha Buí
An Phríomhshráid, Baile Átha Buí
992188
Comhair ChreidmheasaAn MhíComhar Creidmheasa Bhaile Átha Buí
An Phríomhshráid, Baile Átha Buí
992188
Comhair ChreidmheasaAn MhíComhar Creidmheasa an tSeanchaisleáin
Bóthar Shruthán an Mhuilinn, An Seanchaisleán
992115
Comhair ChreidmheasaBaile MhistéalaComhar Creidmheasa Bhaile Mhistéala Teo. (Arna imréiteach trí BNP Paribas)36-38 Sráid Chorcaí Íochtarach991062
Comhair ChreidmheasaMuineachánComhar Creidmheasa Cheantar Scairbh na gCaorachAn tSráid Mhór, Scairbh na gCaorach992160
Comhair ChreidmheasaMuineachánComhar Creidmheasa Mhuineacháin

Cúirt Chluain an Chaisleáin, Tír Chianáin
992149
Comhair ChreidmheasaAn Muileann gCearrComhar Creidmheasa an Mhuilinn Chearr (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Sráid Oilibhéir Pluincéid991002
Comhair ChreidmheasaAn Muileann gCearrComhar Creidmheasa an Mhuilinn ChearrTeach Naomh Comlán, Sráid Oilibhéir Pluincéid991002
Comhair ChreidmheasaAn NásComhar Creidmheasa an Náis (Arna imréiteach trí BNP Paribas)20 An Phríomhshráid Thuaidh991030
Comhair ChreidmheasaAn UaimhComhar Creidmheasa Mhuire na hUaimhe Teo. (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Bóthar Uí Chinnéide991032
Comhair ChreidmheasaUíbh FhailíComhar Creidmheasa Éadan Doire (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Cearnóg Uí Chonaill, Éadan Doire991042
Comhair ChreidmheasaAn Ráth MhórComhar Creidmheasa na Rátha Móire Teo. (Arna imréiteach trí BNP Paribas)An Ceann Thoir991063
Comhair ChreidmheasaRos ComáinComhar Creidmheasa Ros ComáinSráid na Mainistreach, Ros Comáin992161
Comhair ChreidmheasaRos ComáinComhar Creidmheasa Cheantar an Chaisleáin Riabhaigh
Sráid na Beairice, An Caisleán Riabhach
992191
Comhair ChreidmheasaRos ComáinComhar Creidmheasa Mhainistir na Búille
Sráid na Faiche, Mainistir na Búille
992156
Comhair ChreidmheasaRos ComáinComhar Creidmheasa Mhainistir na Búille
Sráid na Faiche, Mainistir na Búille
992156
Comhair ChreidmheasaRos CréComhar Creidmheasa Ros Cré Teo. (Arna imréiteach trí BNP Paribas)An Phríomhshráid991011
Comhair ChreidmheasaAn SciobairínComhar Creidmheasa Munitin an Sciobairín Teo. (Arna imréiteach trí BNP Paribas)An tSráid Thuaidh991091
Comhair ChreidmheasaSligeachComhar Creidmheasa Shligigh
Teach an Hídigh, Sráid Stiofáin
992104
Comhair ChreidmheasaSordComhar Creidmheasa Cheantar Shoird Teo. (Arna imréiteach trí BNP Paribas)An tSráid Thuaidh991034
Comhair ChreidmheasaDurlasComhar Creidmheasa Dhurlais Teo. (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Sráid Parnell991092
Comhair ChreidmheasaTiobraid ÁrannComhar Creidmheasa Thiobraid Árann Teo. (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Sráid Emmet991037
Comhair ChreidmheasaTrá LíComhar Creidmheasa Thrá Lí45-47 Sráid Áis, Cluain na Lobhar, Trá Lí, Co. Chiarraí991016
Comhair ChreidmheasaTuaimComhar Creidmheasa Naomh Iarlaith Teo
Bóthar Bhaile Átha Cliath991120
Comhair ChreidmheasaTulach MhórComhar Creidmheasa Thulach Mhór (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Sráid Phádraig991004
Comhair ChreidmheasaPort LáirgeComhar Creidmheasa Doiminic (Port Láirge) Teo. (Arna imréiteach trí BNP Paribas)Cnoc an tSamhraidh991005
Comhair ChreidmheasaPort LáirgeComhar Creidmheasa Phort Láirge (Arna imréiteach trí BNP Paribas)1 Sráid Parnell & An Ghráinsigh Uachtarach991001
Comhair ChreidmheasaLoch GarmanComhar Creidmheasa Inis CórthaidhCearnóg na Mainistreach, Inis Córthaidh992196
Comhair ChreidmheasaLoch GarmanComhar Creidmheasa Loch GarmanTeach Lúcáis Uaidín, Sráid Áine992144
Comhair ChreidmheasaCill MhantáinComhar Creidmheasa Bhaile Coimín
Teach an Chomhair Chreidmheasa, Baile Coimín
992151
Comhair ChreidmheasaEochaillComhar Creidmheasa Eochaille Teo.
(Arna imréiteach trí BNP Paribas)
Sráid Grattan, Eochaill, Co. Chorcaí991050