Athbhreithniú a dhéanamh ar an gCinneadh faoi do Dheontas

Mura bhfuil tú sásta le toradh d’iarratais ar dheontas, féadfaidh tú a iarraidh go ndéanfar athbhreithniú ar an gcinneadh tríd an méid seo a leanas a dhéanamh;

Iarratas ar Athbhreithniú a Dhéanamh

Féadtar athbhreithniú a dhéanamh ar an méid seo a leanas;

 • Ráta Cóngarach/Neamhchóngarach (an fad idir an coláiste/an teach)
 • Athmheasúnú ar Ioncam Iomlán do Theaghlaigh (má bhraitheann tú go ndearnadh measúnú mícheart air seo)
 • Ráta Speisialta (Cliceáil anseo, le do thoil, chun teacht ar bhreis faisnéise ar na riachtanais le haghaidh bronnadh Ráta Speisialta)
 • Athrú ar Chúinsí:
  • Cailleadh Fostaíochta/Laghdú Buan ar Thuarastal
  • Scor
  • Scor Gnó (má tá tú féinfhostaithe)
  • Stádas Náisiúntachta nó Inimirce
  • Líon na gcleithiúnaithe linbh a chónaíonn sa teaghlach
  • Siblín ag freastal ar oideachas 3ú Leibhéal
  • Athrú Cúrsa
  • Tháinig athrú ar do ghnátháit chónaithe bhuan (baineann seo le rátaí cóngaracha/neamhchóngaracha den deontas cothabhála amháin)

 

Féadfaidh tú athbhreithniú ar an gcinneadh a iarraidh trí theagmháil a dhéanamh le Deasc Tacaíochta SUSI ag 0761 087 874 nó ríomhphost a sheoladh chuig support@susi.ie

Ba cheart duit an oiread faisnéise agus is féidir a thabhairt maidir le cén fáth go bhfuil toradh an deontais mícheart, dar leat.

Féadfaidh tú litir a fháil níos déanaí ag iarraidh cáipéisí breise chun tacú le haon fhaisnéis a thugtar.

Má thagann athrú ar an gcinneadh bunaidh maidir le do dheontas ó d’athbhreithniú, cuirfear thú ar an eolas faoi seo agus déanfar na leasuithe cuí (más ann dóibh) ar d’iarratas.

 

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.