Athbhreithniú a dhéanamh ar an gCinneadh faoi do Dheontas

Mura bhfuil tú sásta le toradh d’iarratais ar dheontas, féadfaidh tú a iarraidh go ndéanfar athbhreithniú ar an gcinneadh tríd an méid seo a leanas a dhéanamh;

Iarratas ar Athbhreithniú a Dhéanamh

Féadtar athbhreithniú a dhéanamh ar an méid seo a leanas;

 • Ráta Cóngarach/Neamhchóngarach (an fad idir an coláiste/an teach)
 • Athmheasúnú ar Ioncam Iomlán do Theaghlaigh (má bhraitheann tú go ndearnadh measúnú mícheart air seo)
 • Ráta Speisialta (Cliceáil anseo, le do thoil, chun teacht ar bhreis faisnéise ar na riachtanais le haghaidh bronnadh Ráta Speisialta)
 • Athrú ar Chúinsí:
  • Cailleadh Fostaíochta/Laghdú Buan ar Thuarastal
  • Scor
  • Scor Gnó (má tá tú féinfhostaithe)
  • Stádas Náisiúntachta nó Inimirce
  • Líon na gcleithiúnaithe linbh a chónaíonn sa teaghlach
  • Siblín ag freastal ar oideachas 3ú Leibhéal
  • Athrú Cúrsa
  • Tháinig athrú ar do ghnátháit chónaithe bhuan (baineann seo le rátaí cóngaracha/neamhchóngaracha den deontas cothabhála amháin)

 

Féadfaidh tú athbhreithniú ar an gcinneadh a iarraidh trí theagmháil a dhéanamh le Deasc Tacaíochta SUSI ag 0818 888 777 nó ríomhphost a sheoladh chuig support@susi.ie

Ba cheart duit an oiread faisnéise agus is féidir a thabhairt maidir le cén fáth go bhfuil toradh an deontais mícheart, dar leat.

Féadfaidh tú litir a fháil níos déanaí ag iarraidh cáipéisí breise chun tacú le haon fhaisnéis a thugtar.

Má thagann athrú ar an gcinneadh bunaidh maidir le do dheontas ó d’athbhreithniú, cuirfear thú ar an eolas faoi seo agus déanfar na leasuithe cuí (más ann dóibh) ar d’iarratas.