Achomharc a dhéanamh ar an gCinneadh faoi do Dheontas

Mura bhfuil tú sásta le toradh d’iarratais ar dheontas, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh tríd an méid a leanas a dhéanamh;

 • achomharc a dhéanamh le SUSI (ní mór an t-achomharc a fháil laistigh de 30 lá tar éis go ndearnadh an cinneadh bunúil faoi do dheontas, faoi mar a chuir SUSI in iúl duit).
 • achomharc a dhéanamh leis an mBord Achomhairc um Dheontais Mhac Léinn (Ní féidir seo a dhéanamh ach i ndiaidh gur thug Oifigeach Achomhairc SUSI cinneadh i scríbhinn duit faoin gcinneadh a rinneadh ar do dheontas)

Féadtar athbhreithniú a dhéanamh ar an méid a leanas;

 • Ráta Cóngarach/Neamhchóngarach (an fad idir an coláiste/an teach)
 • Athmheasúnú ar Ioncam Iomlán do Theaghlaigh (má bhraitheann tú go ndearnadh measúnú mícheart air seo)
 • Ráta Speisialta (Cliceáil anseo, le do thoil, chun teacht ar bhreis faisnéise ar na riachtanais le haghaidh bronntaí ráta speisialta)
 • Athrú ar Chúinsí:
  • Cailleadh Fostaíochta/Laghdú Buan ar Thuarastal
  • Scor
  • Scor Gnó (má tá tú féinfhostaithe)
  • Stádas Náisiúntachta nó Inimirce
  • Líon na gcleithiúnaithe linbh a chónaíonn sa teaghlach
  • Siblín ag freastal ar oideachas 3ú Leibhéal
  • Athrú Cúrsa
  • Gnátháit Chónaithe

Achomharc a Dhéanamh le SUSI

Chun iarratas ar achomharc a dhéanamh;

 • Ba cheart duit an Fhoirm ‘An Cinneadh ar do Dheontas a Achomharc’ a íoslódáil.
 • Ba cheart duit an fhoirm a chomhlánú agus an fhaisnéis bhreise go léir a sheoladh ar ais a theastaíonn

Tabharfaidh an tOifigeach Achomhairc fógra i scríbhinn duit faoin gcinneadh a dhéanfar ar d’achomharc laistigh de 30 lá.

Achomharc a Dhéanamh leis an mBord Achomhairc um Dheontais Mhac Léinn (an BADML)

 • Ní féidir leat achomharc a dhéanamh leis an mBord Achomhairc um Dheontais Mhac Léinn ach i ndiaidh go ndearna tú achomharc trí SUSI agus gur tugadh duit cinneadh an oifigigh achomhairc. Cuirfidh cinneadh scríofa an oifigigh achomhairc thú ar an eolas conas achomharc a sheoladh ar ais chuig an mBord Achomhairc um Dheontais Mhac Léinn tríd an méid a leanas a dhéanamh;
 • Tugtar 60 lá don Bhord Achomhairc um Dheontais Mhac Léinn chun cinneadh a dhéanamh ar d’achomharc agus cuirfear ar an eolas thú i scríbhinn ar a gcinneadh.

Tá sonraí ar an bpróiseas ar fáil anseo.

Déantar foráil san Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011 go ndéanfaidh duine achomharc ar chinneadh an Bhoird Achomhairc um Dheontais Mhac Léinn leis an Ard-Chúirt i gcoinne cinnidh ar phointe sonraithe dlí.

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.