Mic Léinn Iarchéime – Institiúidí Ceadaithe

Ollscoileanna

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (COBÁC)

Ollscoil na hÉireann, Corcaigh (NUIC)

Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh (OÉG)

Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Maigh Nuad

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (TCD)

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU)

Ollscoil Luimnigh (OL)

 

Institiúidí Teicneolaíochta

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (Institiúid Teicneolaíochta, Baile Bhlainséir roimhe seo)

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach

Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath roimhe seo)

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan

Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh

An Institiúid Teicneolaíochta, Sligeach

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (Institiúid Teicneolaíochta, Tamhlacht roimhe seo)

Institiúid Teicneolaíochta, Trá Lí

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

 

Institiúidí Ardoideachais eile

Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha

Coláiste Náisiúnta na hÉireann, Baile Átha Cliath (NCI)

Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann, Baile Átha Cliath

Institiúid Oideachais Marino

Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach

Coláiste Oideachais San Aingeal, Loch Gile, Sligeach

Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath