Critéir Cónaitheachta

Chun maoiniú a fháil ó SUSI, ní mór duit a bheith ina gcónaí i Stát na hÉireann nó san AELEE / sa Ríocht Aontaithe nó i gCónaidhm na hEilvéise ar feadh trí bliana le cúig bliana anuas.

Má bhíonn mac léinn ina gcónaí san AE LEE, sa Ríocht Aontaithe nó i gCónaidhm na hEilvéise, seachas i Stát na hÉireann ar feadh trí bliana le cúig bliana anuas, meastar gur mac léinn teagaisc iad. Ní gheobhaidh mac léinn teagaisc, má mheastar go bhfuil siad incháilithe, ach cuid na táille den Deontas Mic Léinn agus ní gheobhaidh siad aon íocaíochtaí cothaithe. Tabhair faoi deara nach bhfuil aon eisceachtaí ann leis an riail seo. Baineann sé le gach iarratasóir lena n-áirítear, mar shampla, oibrithe forbartha deonacha a fhilleann ó thar lear chun dul i mbun staidéir.