Mic Léinn Fochéime – Institiúidí/Cúrsaí Faofa

Ní mór go bhfuil cúrsaí faofa fochéime lánaimseartha agus ní mór go leanann dámhachtain mhór oideachais agus oiliúna astu, ar Leibhéal 6 (Ardteastas), Leibhéal 7 (Gnáthchéim Bhaitsiléara) nó Leibhéal 8 (Céim Bhaitsiléara Onóracha), ar aon dul leis an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC) nó a chomhionann agus, faoi mar a shonraítear sna Rialacháin um Thacaíocht do Mhic Léinn,  ní mór go soláthraítear na cúrsaí in Ollscoil, Institiúid Teicneolaíochta nó in Institiúid Ardoideachais eile, e.g. Coláiste Oideachais.

Le haghaidh faisnéise ar leith maidir le cúrsaí ceadaithe mar a ndearnadh iarratas orthu trí phróiseas an CAO agus trí iarratas iontrála díreach, mar aon le cúrsaí forordaithe mar atá leagtha amach sna Rialacháin um Thacaíocht do Mhic Léinn, féach thíos

Cúrsaí Iontrála na Lár-Oifige Iontrála (CAO)

Chun teacht ar liosta de gach cúrsa Fochéime, a n-iontráiltear iad trí phróiseas iarratais an CAO, cliceáil na naisc ábhartha thíos, le do thoil:

 

Níl cúrsaí sna hinstitiúidí seo a leanas a thairgtear tríd an CAO incháilithe do mhaoiniú.

Cód na hInstitiúideAinm na hInstitiúide
AC 
An Coláiste Meiriceánach
CI 
Coláiste na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Feidhmeacha, Éire
CT 
An Coláiste Teicneolaíochta Ríomhaireachta
DB (Sochar Míchumais) 
Scoil Ghnó Bhaile Átha Cliath
DS 
Coláiste Dorset
CG 
Scoil Ghnó na Gaillimhe
GC 
Coláiste Uí Ghríofa
Aitheantas 
Scoil Ghnó ICD
PI 
Institiúid Portobello

Cúrsaí Iontrála Dírí

I dtaobh cúrsaí Fochéime faoi réir iarratas iontrála dírí isteach chuig institiúid fhaofa, ní mór dóibh na critéir a leanas a chomhlíonadh:

Ollscoileanna/Institiúidí Teicneolaíochta/Institiúidí Ardoideachais Eile

  • ní mór gur cúrsa lánaimseartha atá sa chúrsa, AGUS
  • ní mór nach nglacfaidh sé níos lú ná dhá bhliain lena chríochnú agus ní mór go leanfaidh dámhachtain mhór ardoideachais agus oiliúna as ar Leibhéal 6 (Ardteastas), Leibhéal 7 (Gnáthchéim Bhaitsiléara) nó Leibhéal 8 (Céim Bhaitsiléara Onóracha) ar an CNC,
  • ní mór go nglacfaidh sé bliain amháin lena chríochnú agus ní mór go leanfaidh dámhachtain mhór ardoideachais agus oiliúna as ar Leibhéal 7 (Gnáthchéim Bhaitsileára) ar an CNC,
  • ní mór go nglacfaidh sé bliain amháin, ar a laghad, lena chríochnú agus ní mór go leanfaidh dámhachtain mhór ardoideachais agus oiliúna as ar Leibhéal 8 (Gnáthchéim Bhaitsileára) ar an CNC,
  • ní mór go nglacfaidh sé bliain amháin lena chríochnú agus ní mór go leanfaidh dámhachtain mhór ardoideachais agus oiliúna as ar Leibhéal 6 (Ardteastas) ar an CNC (Institiúidí Teicneolaíochta amháin),
  • ní mór gur ‘Clár Luathaithe Teicneora’ atá ann a ghlacann ocht mí dhéag lena chríochnú (Institiúidí Teicneolaíochta amháin)

Cúrsaí Forordaithe in Institiúidí Ardoideachais eile

Sainaithnítear sna Rialacháin um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2015, chomh maith, líon cúrsaí sonracha in Institiúidí Ardoideachais eile a fhaomhtar le haghaidh cistiú deontais. Ní ach na cúrsaí sonraithe i ngach institiúid den saghas sin incháilithe.

Cliceáil anseo chun teacht ar liosta iomlán institiúidí agus cúrsaí sonracha forordaithe.