Tairseach Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta Bliain Acadúil 2021/22

Is é an deontas cothabhála an t-aon chistiú atá ar fáil do mhic léinn Chúrsa Iar-Ardteistiméireachta

  • Níl mic léinn teagaisc agus mic léinn a bhfuil LFAO (Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas) á fháil acu nó atá rannpháirteach in SDOG (Scéim Deiseanna Oiliúna agus Gairmoideachais) incháilithe chun an deontas cothabhála a fháil.
  • Ranníocaíocht atá sa deontas cothabhála i dtreo costais laethúla mhaireachtála agus íoctar é go díreach le mic léinn incháilithe trí naoi dtráthchuid mhíosúla i gcaitheamh na bliana acadúla.
  • Íoctar deontais chothabhála ag ráta cóngarach agus neamhtheachtach. Íoctar an ráta cóngarach nuair a bhíonn coláiste mac léinn 45km nó níos lú óna ngnátháit chónaithe. Íoctar an ráta neamh-in aice láimhe nuair a bhíonn coláiste mac léinn níos mó ná 45km óna ngnátháit chónaithe
  • Braithfidh méid iomlán an deontais ar leibhéal ioncam inríofa mac léinn. Sonraítear sa tábla thíos na tairseacha ioncaim agus na híocaíochtaí cothabhála do mhic léinn Chúrsa Iar-Ardteistiméireachta (tá na tairseacha faoi chló trom).

Tairseach Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta Bliain Acadúil 2021/22

Ráta Níos lú ná 4 páistí spleácha
Idir 4 agus 7 páistí spleácha
8 páistí spleácha nó níos móMéadú ar an Tairseach Ioncaim le haghaidh gach duine bhreise ag an gcoláiste
Ráta Speisialta Cothaithe
Tairseach
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,500
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,500
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,500
Ráta Speisialta Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó níos lú)
€2,375€2,375€2,375
Ráta Speisialta Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45 km)
€5,915€5,915€5,915
100%
Ráta cothaithe
Tairseach
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€39,875
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€43,810
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€47,575
+€4,830
100% Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó Níos lú)
€1,215€1,215€1,215
100% Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45 km
€3,025€3025€3,025
75%
Ráta cothaithe
Tairseach
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€40,970
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€45,025
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€48,890
+€4,670
75% Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó níos lú)
€910€910€910
75% Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45 km)
€2,270€2,270€2,270
50%
Ráta cothaithe
Tairseach
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€43,380
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€47,670
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€51,760
+€4,670
50% Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó Níos lú)
€605€605€605
50% Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45 km)
€1,515€1,515€1,515
25%
Ráta cothaithe
Tairseach
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€45,790
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€50,325
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€54,630
+€4,670
25% Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó níos lú)
€305€305€305
25% Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45km)
€755€755€755