Mic Léinn Iar-Ardteistiméireachta – Institiúidí/Cúrsaí Faofa

Níl Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta ar fáil ach laistigh den Stát agus níl a mhacasamhail de chúrsaí a leanann bronntaí breisoideachais astu lasmuigh den Stát incháilithe do chúnamh deontas mac léinn.

 

Déanann SOLAS, an tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna (www.solas.ie) an liosta cúrsaí faofa Iar-Ardteistiméireachta a dheimhniú, agus comhlíonann na cúrsaí seo na critéir a leanas:

  • soláthraíonn ionad amháin as 170 ionad IAT iad, agus
  • cúrsaí lánaimseartha iad agus glacann siad ar a laghad bliain amháin lena gcríochnú, agus
  • leanann dámhachtain mhór oideachais agus oiliúna ar Leibhéal 5 nó Leibhéal 6 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (nfq.ie) nó a chomhionann astu.

 

Cliceáil anseo chun teacht ar liosta ionad (liostaithe de réir contae) agus na cúrsaí faofa atá ar fáil sna hionaid siúd.