Leibhéil na nDeontas do Mhic Léinn PLC

Leibhéal Deontais IAT (Cothú amháin: Ní íoctar aon táillí)
Leibhéil Deontais Ráta Neamhchóngarach CothaitheRáta Cóngarach Cothaithe
Ráta Speisialta deontais chothaithe €5,915 €2,375
Ráta Caighdeánach 100% de chothú €3,025 €1,215
Ráta Caighdeánach 75% de chothú €2,270 €910
Ráta Caighdeánach 50% de chothú €1,515 €605
Ráta Caighdeánach 25% de chothú €755 €305