Leibhéil na nDeontas do Mhic Léinn Iarchéime

Leibhéil Deontais Iarchéime (Ranníocaíocht Táillí amháin)
Leibhéal DeontaisDeontas Ranníocaíochta Táille a íoctarCothú a íoctar
Rannaíocaíocht Chaighdeánach um Tháillí Iarchéime€2,000Níl
Ráta Speisialta de Ranníocaíocht Táille IarchéimeUasmhéid €6,270Ráta Cóngarach €2375
Ráta Neamhchóngarach €5915

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.