Leibhéil na nDeontas do Mhic Léinn Iarchéime

Leibhéil Deontais Iarchéime (Ranníocaíocht Táillí amháin)
Leibhéal DeontaisDeontas Ranníocaíochta Táille a íoctarCothú a íoctar
Rannaíocaíocht Chaighdeánach um Tháillí Iarchéime€3,500Níl
Ráta Speisialta de Ranníocaíocht Táille IarchéimeUasmhéid €6,270Ráta Cóngarach €2375
Ráta Neamhchóngarach €5915