Leibhéil Deontais do Mhic Léinn

Leibhéal Deontais IAT (Cothú amháin: Ní íoctar aon táillí)
Leibhéil DeontaisRáta Neamhchóngarach CothaitheRáta Cóngarach Cothaithe
Ráta Speisialta deontais chothaithe €5,915 €2,375
Ráta Caighdeánach 100% de chothú €3,025 €1,215
Ráta Caighdeánach 75% de chothú €2,270 €910
Ráta Caighdeánach 50% de chothú €1,515 €605
Ráta Caighdeánach 25% de chothú €755 €305
Leibhéil Deontais Fhochéime (Gné an Chothaithe)
Leibhéal DeontaisRáta Neamhchóngarach CothaitheRáta Cóngarach Cothaithe
Ráta Speisialta deontais chothaithe€5,915€2,375
Ráta Caighdeánach 100% de chothú€3,025€1,215
Ráta Caighdeánach 75% de chothú€2,270€910
Ráta Caighdeánach 50% de chothú€1,515€605
Ráta Caighdeánach 25% de chothú€755€305
Leibhéil Deontais Iarchéime (Ranníocaíocht Táillí amháin)
Leibhéal DeontaisDeontas Ranníocaíochta Táille a íoctarCothú a íoctar
Rannaíocaíocht Chaighdeánach um Tháillí Iarchéime€3,500Níl
Ráta Speisialta an Ranníocaíocht Táille IarchéimeUasmhéid €6,270Cóngarach €2375
Neamhchóngarach €5915