Eolas Tacaíochta Teicniúla SUSI

Do Chuntas a Rochtain:

• Níl cead ag iarratasóirí ach cuntas amháin a bheith acu. Má tá cuntas SUSI agat cheana, is féidir d'Ainm Úsáideora, Pasfhocal agus Cód PIN a úsáid chun an cuntas sin a rochtain.
• Má tá dearmad déanta agat ar aon cheann de na sonraí thuas, is féidir na naisc seo a leanas a úsáid chun an t-eolas caillte a aisghabháil: “Rinne mé dearmad ar mo phasfhocal”, “Rinne mé dearmad ar mo chód PIN” agus “Rinne mé dearmad ar m'ainm úsáideora”.
Tech queries 1
• Nuair a úsáidtear na naisc, tá sé tábhachtach an t-eolas ceart iarrtha a úsáid.
• Mura bhfaigheann tú ríomhphost laistigh d'uair an chloig ó nasc a iarraidh chun d'eolas a athshocrú, fíoraigh d'fhaisnéis aitheantais agus bain triail as arís. Mura bhfaigheann tú aon eolas fós, déan teagmháil le support@susi.ie chun cúnamh a fháil.

Sonraí a leasú:

Is féidir le hiarratasóirí an t-eolas seo a leanas a leasú sa rannán cuntais “Mo Shonraí”

    • Ríomhphost
    • Uimhir Ghutháin
    • Seoladh le haghaidh Comhfhreagrais

N.B – Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach féidir le hiarratasóirí na sonraí seo a leasú ina gcuntas más rud é go bhfuil tús curtha lena n-iarratas ach nach bhfuil sé curtha isteach go hiomlán fós.
Tech queries 2

 

Sonraí Bainc:

• Ní féidir le hiarratasóirí sonraí bainc a chur isteach go dtí go mbíonn iarratas curtha isteach acu don bhliain acadúil reatha.

 

Tech queries 3

• Tá sé tábhachtach deimhin a dhéanamh de go mbíonn an t-eolas pearsanta ceart iarrtha á chur isteach agus do shonraí bainc á gcur isteach agat, agus ba chóir d'iarratasóirí comhfhreagras óna mbanc a úsáid I gCÓNAÍ chun a n-uimhir IBAN a fhíorú agus moill íocaíochta a sheachaint.

Tech queries 4

D'iarratas a chur isteach:

• Murar féidir le hiarratasóirí a n-iarratas a chur isteach go hiomlán d'aon iarraidh, is féidir leo a ndul chun cinn iarratais a shábháil. Tá sé RIACHTANACH áfach iarratas a chur isteach GO hIOMLÁN roimh spriocdhátaí SUSI más mian leis an iarratasóir iarratas ar dheontas a dhéanamh.
• Feicfear an dáta ar ar cuireadh isteach é in aice le d'iarratas nuair a bheidh sé curtha isteach go hiomlán.

 

Curtha isteach: