Uastréimhsí Staidéir

 Uastréimhse Cúnaimh Deontais

Is iad seo a leanas na huastréimhsí Cúnaimh Deontais atá ar fáil duit ag gach leibhéal staidéir;

An Leibhéal Iar-Ardteistiméireachta (PLC) 

  • Maoiniú 3 bliana ar a mhéad san iomlán ag an leibhéal PLC

An Leibhéal Fochéime

  • Maoiniú 4 bliana ar a mhéad ag leibhéal Fochéime 8 (ach amháin i gcás go bhfuil gnáthfhad an chúrsa níos faide ná 4 bliana)
  • Maoiniú 4 bliana ar a mhéad san iomlán ag leibhéil fhochéime 6 agus 7
  • Maoiniú 3 bliana ar a mhéad ag leibhéal Fochéime 7
  • Maoiniú 2 bhliana ar a mhéad ag leibhéal Fochéime 6

An Leibhéal Iarchéime

  • Maoiniú 4 bliana ar a mhéad san iomlán ag an leibhéal Iarchéime
  • Cuirtear aon fhreastal nó gnóthachtáil ag an leibhéal iarchéime san áireamh, is cuma cé acu an bhfuarthas nó nach bhfuarthas deontas roimhe seo.
Category Level Maximum Period of Grant Assistance
Post Leaving Certificate:Level 5 and 63 years maximum
Undergraduate:Level 6 and 7
Max 4 years in total at level 6 and 7 subject to;
2 years at Level 6
3 years at Level 7
Level 8
4 years maximum except for courses where the normal duration is more than 4 years
Postgraduate: Level 8 Higher Diploma, Level 9 and Level 10
4 years maximum, taking account of all previous attendance and attainment at this level regardless of whether grant supported