Uastréimhsí Staidéir

 Uastréimhse Cúnaimh Deontais

Is iad seo a leanas na huastréimhsí Cúnaimh Deontais atá ar fáil duit ag gach leibhéal staidéir;

An Leibhéal Iar-Ardteistiméireachta (PLC) 

  • Maoiniú 3 bliana ar a mhéad san iomlán ag an leibhéal PLC

An Leibhéal Fochéime

  • Maoiniú 4 bliana ar a mhéad ag leibhéal Fochéime 8 (ach amháin i gcás go bhfuil gnáthfhad an chúrsa níos faide ná 4 bliana)
  • Maoiniú 4 bliana ar a mhéad san iomlán ag leibhéil fhochéime 6 agus 7
  • Maoiniú 3 bliana ar a mhéad ag leibhéal Fochéime 7
  • Maoiniú 2 bhliana ar a mhéad ag leibhéal Fochéime 6

An Leibhéal Iarchéime

  • Maoiniú 4 bliana ar a mhéad san iomlán ag an leibhéal Iarchéime
  • Cuirtear aon fhreastal nó gnóthachtáil ag an leibhéal iarchéime san áireamh, is cuma cé acu an bhfuarthas nó nach bhfuarthas deontas roimhe seo.
Catagóir Leibhéal Uastréimhse Cúnaimh Deontais
Iar-Ardteistiméireacht:Leibhéal 5 agus 63 bliana ar a mhéad
Leibhéal Fochéime:Leibhéal 6 agus 7
4 bliana ar a mhéad san iomlán ag leibhéal 6 agus 7 faoi réir;
2 bhliain ag Leibhéal 6
3 bliana ag Leibhéal 7
Leibhéal 8
4 bliana ar a mhéad ach amháin i gcás go bhfuil gnáthfhad an chúrsa níos faide ná 4 bliana
Leibhéal Iarchéime: Ard-Dioplóma Leibhéal 8, Leibhéal 9 agus Leibhéal 10
4 bliana ar a mhéad, agus aon fhreastal agus gnóthachtáil ag an leibhéal seo san áireamh, is cuma cé acu an raibh sé arna thacú ag deontas nó nach raibh

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.