Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Iarchéimithe

Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Iarchéimithe

Is é Deontas Táillí an t-aon chistiú atá ar fáil do mhic léinn Iarchéime agus Mic Léinn Teagaisc a thugann faoi chúrsaí faofa laistigh den Stát.

  • Níl mic léinn iarchéime incháilithe chun an deontas cothabhála a fháil.
  • Ag brath ar an leibhéal inríofa d’ioncam mac léinn, féadfaidh siad cáiliú do Ranníocaíocht Táille Iarchéime €2,000 nó do Dheontas Táille Iarchéime, a mhéid le €6,270, i dtreo chostas a dtáillí. Chun an cistiú uasta a fháil, ní mór do mhic léinn na critéir don ráta speisialta den deontas a chomhlíonadh.

Mic Léinn Iarchéime (Tuaisceart Éireann amháin)

Is é deontas táillí an t-aon chistiú atá ar fáil do mhic léinn iarchéime a thugann faoi chúrsaí faofa i dTuaisceart Éireann. Níl mic léinn iarchéime incháilithe chun an deontas cothabhála a fháil agus níl Mic léinn teagaisc incháilithe d’aon chistiú deontais a fháil chun tabhairt faoi aon chúrsa lasmuigh den Stát.

Ag brath ar an leibhéal inríofa d’ioncam mac léinn, féadfaidh siad cáiliú do Ranníocaíocht Táille Iarchéime €2,000 nó do Dheontas Táille Iarchéime, a mhéid le €6,270, i dtreo chostas a dtáillí.

 

Ráta
Níos lú ná 4 páistí spleácha
Idir 4 agus 7 páistí spleácha
8 páistí spleácha nó níos mó
Méadú ar an Tairseach Ioncaim le haghaidh gach duine bhreise ag an gcoláiste
Ranníocaíocht táille iarchéime
(ráta speisialta)


Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,000
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,000
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,000
Ráta an Deontas ranníocaíochta táille atá ar fáil
Uasmhéid €6,270

Uasmhéid €6,270

Uasmhéid €6,270
Ráta Speisialta Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó Níos lú)
€2,375€2,375€2,375
Ráta Speisialta Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45km)
€5,915€5,915€5,915
Ranníocaíocht táille iarchéime
(ráta caighdeánach)


Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€31,500
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€34,615
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€37,580+€4,980
Ráta an Deontas ranníocaíochta táille atá ar fáil
€2,000


€2,000


€2,000

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.