Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Iarchéimithe

Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Iarchéimithe

  • Ag brath ar an méid ioncam inríofa atá ag an mac léinn, féadfar dóibh a bheith incháilithe do Ranníocaíocht um Tháille Iarchéime €2,000 nó do Dheontas um Tháille Iarchéime, suas le €6,270, i dtreo chostas a dtáillí. Chun an uasleibhéal cistithe a fháil, ní mór don mhac léinn na coinníollacha le haghaidh an Ráta Speisialta dheontais a shásamh

 

  • Níl mic léinn iarchéime atá incháilithe don Ranníocaíocht Táille Iarchéime de €2,000 incháilithe leis an deontas cothabhála a fháil. Mar sin féin, tá na mic léinn atá incháilithe don Deontas Táille Iarchéime (Ráta Speisialta) i dteideal an ráta speisialta den deontas cothabhála chomh maith. Ba cheart é a thabhairt faoi deara, áfach, nach bhfuil mic léinn a fhaigheann Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas (BTEA) ná Mic Léinn Teagaisc incháilithe le haghaidh deontas cothabhála.

Ag seo, na coinníollacha nach mór a shásamh chun cáiliú don Ráta Speisialta:

  • Ní mór nach mó ioncam inríofa iomlán an teaghlaigh ná € 24,000; agus
    • Caithfidh ceann de na híocaíochtaí fadtéarmacha incháilithe ón Roinn Coimirce Sóisialaí lena dtugtar incháilitheacht duit le Ráta Speisialta mar atá forordaithe faoin Scéim um Dheontais do Mhic Léinn a bheith áirithe san ioncam inríofa. Féach dámhachtainí Ráta Speisialta chun teacht ar liosta de na híocaíochtaí incháilithe.

 

Ráta
Níos lú ná 4 páistí spleácha
Idir 4 agus 7 páistí spleácha
8 páistí spleácha nó níos mó
Méadú ar an Tairseach Ioncaim le haghaidh gach duine bhreise ag an gcoláiste
Ranníocaíocht táille iarchéime
(ráta speisialta)


Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,500
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,500
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€24,500
Ráta an Deontas ranníocaíochta táille atá ar fáil
Uasmhéid €6,270

Uasmhéid €6,270

Uasmhéid €6,270
Ráta Speisialta Cóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(45km nó Níos lú)
€2,375€2,375€2,375
Ráta Speisialta Neamhchóngarach
Ráta Deontais chothaithe ar fáil
(Níos mó ná 45km)
€5,915€5,915€5,915
Ranníocaíocht táille iarchéime
(ráta caighdeánach)


Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€31,500
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€34,615
Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€37,580+€4,980
Ráta an Deontas ranníocaíochta táille atá ar fáil
€2,000


€2,000


€2,000

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.