Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Iarchéimithe

Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Iarchéimithe

Is é Deontas Táillí an t-aon chistiú atá ar fáil do mhic léinn Iarchéime agus Mic Léinn Teagaisc a thugann faoi chúrsaí faofa laistigh den Stát.

  • Níl mic léinn iarchéime incháilithe chun an deontas cothabhála a fháil.
  • Ag brath ar an leibhéal inríofa d’ioncam mac léinn, féadfaidh siad cáiliú do Ranníocaíocht Táille Iarchéime €2,000 nó do Dheontas Táille Iarchéime, a mhéid le €6,270, i dtreo chostas a dtáillí. Chun an cistiú uasta a fháil, ní mór do mhic léinn na critéir don ráta speisialta den deontas a chomhlíonadh.

Mic Léinn Iarchéime (Tuaisceart Éireann amháin)

Is é deontas táillí an t-aon chistiú atá ar fáil do mhic léinn iarchéime a thugann faoi chúrsaí faofa i dTuaisceart Éireann. Níl mic léinn iarchéime incháilithe chun an deontas cothabhála a fháil agus níl Mic léinn teagaisc incháilithe d’aon chistiú deontais a fháil chun tabhairt faoi aon chúrsa lasmuigh den Stát.

Ag brath ar an leibhéal inríofa d’ioncam mac léinn, féadfaidh siad cáiliú do Ranníocaíocht Táille Iarchéime €2,000 nó do Dheontas Táille Iarchéime, a mhéid le €6,270, i dtreo chostas a dtáillí.

 

Táblaí Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Iarchéimithe

Ráta
Níos lú ná 4 leanaí cleithiúnachaIdir 4 agus 7 leanaí cleithiúnacha
8 leanaí nó níos mó ag brathMéadú Tairseach Ioncaim in aghaidh an duine sa bhreis i gcoláiste
Ranníocaíochta táille Iarchéime (Ráta speisialta)


€22,703

€22,703

€22,703
Ráta deontais ranníocaíochta táille ar fáil
Uasmhéid €6,270

Uasmhéid €6,270

Uasmhéid €6,270
Ranníocaíochta táille Iarchéime(Ráta caighdeánach)


€31,500

€34,615

€37,580

+€4,980
Ráta deontais ranníocaíochta táille ar fáil
€2,000


€2,000


€2,000

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.