Mic Léinn a dhéanann Staidéar lasmuigh den Stát – Institiúidí/Cúrsaí Faofa

Go measfar gurb ionann cúrsa agus cúrsa faofa fochéime lasmuigh den Stát, ní mór don chúrsa na critéir a leanas a chomhlíonadh:

  • ní mór go gcuireann institiúid oideachais an cúrsa ar fáil atá i mBallstát eile an AE é a sholáthraíonn ardoideachas agus oiliúint agus a bhfuil deontais á bhfáil aici ó chistí poiblí, AGUS
  • ní mór gur cúrsa lánaimseartha é a mhaireann ar a laghad dhá bhliain AGUS
  • ní mór go leanfaidh dámhachtain mhór oideachais agus oiliúna as, ar aon dul leis an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (nfq.ie) nó a chomhionann.

 

Chomh maith leis sin, tá cistiú deontais ar fáil do mhic léinn a thugann faoi chúrsa faofa fochéime i gceithre institiúid fhaofa i dTuaisceart Éireann.

Seo a leanas na hinstitiúidí faofa, agus na cúrsaí atá ar fáil iontu:

  • Ollscoil na Banríon, Béal Feirste – cúrsaí lánaimseartha Iarchéime a mhaireann bliain amháin, ar a laghad
  • Ollscoil Uladh – cúrsaí lánaimseartha Iarchéime a mhaireann bliain amháin, ar a laghad
  • Coláiste Oideachais Naomh Muire, Béal Feirste – Teastas Iarchéime san Oideachas (trí mheán na Gaeilge)
  • Coláiste an tSrutháin Mhilis, Béal Feirste – Teastas Iarchéime san Oideachas

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.