Mic Léinn, Staidéar lasmuigh den Stát

green_icon

An bhfuil tú incháilithe?

Mura ndearna tú amhlaidh roimhe seo, ba cheart duit ár nÁiritheoir Incháilitheachta thíos a úsáid chun tuairim a thabhairt duit faoi cé acu an gcomhlíonann nó nach gcomhlíonann tú na critéir chun Cistiú Deontas Mac Léinn a fháil. (Ní thabharfaidh an tÁiritheoir Incháilitheachta ach tuairim duit agus ní thugann sé ráthaíocht go bhfuil tú incháilithe do dheontas). I dtaobh iad siúd a dhéanann staidéar lasmuigh den stát, tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil cistiú ar fáil le haghaidh Staidéar Fochéime amháin (seachas le haghaidh cúrsaí iarchéime i gceithre institiúid fhaofa i dTuaisceart Éireann).

 

Go mbeidh tú incháilithe do dheontas, ní mór duit cáiliú faoi na critéir a leanas:

Cónaitheacht agus Náisiúntacht:

  • Caithfidh gur náisiúnach Éireannach, an AE, an LEE nó na hEilvéise thú nó caithfidh cead sonrach a bheith agat chun fanacht sa Stát. Tuilleadh faisnéise
  • Ní mór go raibh gnáthchónaí in Éirinn nó san AE ort ar feadh trí bliana sa tréimhse cúig bliana anuas. Má bhí cónaí ort lasmuigh den Stát, d’fhéadfadh sé difear a dhéanamh don saghas cistithe a d’fhéadfá a fháil. Tuilleadh faisnéise

Cúrsa:

  • Ní mór go bhfuil tú ag leanúint ar aghaidh i d’oideachas (do leibhéal ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí a mhéadú). Tuilleadh faisnéise
  • Ní mór go bhfuil tú ag freastal ar chúrsa faofa in institiúid fhaofa. Tuilleadh faisnéise

Ioncam:

  • Braitheann an duine/na daoine a chuirtear san áireamh nuair a bhíonn d’ioncam á ríomh ar cén aicme iarratasóra atá ionat, spleách, spleách aibí nó neamhspleách.  Tabhair faoi deara, le do thoil, déanfar iarratais iarratasóirí a dhéanann iarratas faoin aicme mhícheart a chealú agus beidh orthu iarratas a dhéanamh arís.
  • Ní mór go dtiocfaidh d’ioncam inríofa (ioncam a ríomhtar ar mhaithe le cuspóirí deontais) faoi na tairseacha sonraithe. Toisc a bheidh san ioncam seo lena dheimhniú cén saghas cistithe a d’fhéadfá a fháil. Tuilleadh faisnéise

Tréimhsí uasta de chúnamh deontais:

  • Níl cistiú ar fáil ach do mhic léinn ar leibhéal Iar-Ardteistiméireachta ar feadh roinnt blianta agus braitheann sé ar an oideachas a cuireadh orthu roimhe seo. Tuilleadh faisnéise

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.