Tairseach Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta

Is é an deontas cothabhála an t-aon chistiú atá ar fáil do mhic léinn Chúrsa Iar-Ardteistiméireachta

  • Níl mic léinn teagaisc agus mic léinn a bhfuil LFAO (Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas) á fháil acu nó atá rannpháirteach in SDOG (Scéim Deiseanna Oiliúna agus Gairmoideachais) incháilithe chun an deontas cothabhála a fháil.
  • Ranníocaíocht atá sa deontas cothabhála i dtreo costais laethúla mhaireachtála agus íoctar é go díreach le mic léinn incháilithe trí naoi dtráthchuid mhíosúla i gcaitheamh na bliana acadúla.
  • Íoctar deontais chothabhála ar ráta cóngarach agus neamhchóngarach. Ní mór go mbíonn gnáthchónaí ar mhic léinn breis agus 45km ón áit a mbeartaíonn siad staidéar a dhéanamh ann go mbeidh siad incháilithe don ráta neamhchóngarach.
  • Braithfidh méid iomlán an deontais ar leibhéal ioncam inríofa mac léinn. Sonraítear sa tábla thíos na tairseacha ioncaim agus na híocaíochtaí cothabhála do mhic léinn Chúrsa Iar-Ardteistiméireachta (tá na tairseacha faoi chló trom).
Ráta Níos lú ná 4 leanaí cleithiúnachaIdir 4 agus 7 leanaí cleithiúnacha8 leanaí nó níos mó ag brathMéadú Tairseach Ioncaim in aghaidh an duine sa bhreis i gcoláiste
Ráta Speisialta cothabhála
tairseach
€22,703€22,703€22,703
Ráta Cóngarach speisialta
deontais Ráta Cothabhála ar fáil
(45 km nó faoi)
€2,375€2,375€2,375
Ráta Speisialta cóngarach Neamh
deontais Ráta Cothabhála ar fáil
(Níos mó ná 45 km)
€5,915€5,915€5,915
100% Ráta cothabhála
tairseach
€39,875€43,810€47,575+€4,830
100% Deontais Ráta Cothabhála ar fail (45km or Under)
€1,215€1,215€1,215
100% Deontais Ráta Cothabhála ar fáil
(Níos mó ná 45 km)
€3,025€3025€3,025
75% Ráta cothabhála
tairseach
€40,970€45,025€48,890+€4,670
75% Deontais Ráta Cothabhála ar fáil
(45 km nó faoi)
€910€910€910
75% Deontais Ráta Cothabhála ar fail
(Níos mó ná 45 km)
€2,270€2,270€2,270
50% Ráta cothabhála
tairseach
€43,380€47,670€51,760+€4,670
50% Deontais Ráta Cothabhála ar fáil (45 km nó faoi)
€605€605€605
50% Deontais Ráta Cothabhála ar fail (Níos mó ná 45 km)
€1,515€1,515€1,515
25% Ráta cothabhála
tairseach
€45,790€50,325€54,630+€4,670
25% Deontais Ráta Cothabhála ar fail (45 km nó faoi)
€305€305€305
25% Deontais Ráta Cothabhála ar fail (Níos mó ná 45 km)
€755€755€755

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.