Mic Léinn Iar-Ardteistiméireachta – Institiúidí/Cúrsaí Faofa

Níl Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta ar fáil ach laistigh den Stát agus níl a mhacasamhail de chúrsaí a leanann bronntaí breisoideachais astu lasmuigh den Stát incháilithe do chúnamh deontas mac léinn.

 

Déanann SOLAS, an tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna (www.solas.ie) an liosta cúrsaí faofa Iar-Ardteistiméireachta a dheimhniú, agus comhlíonann na cúrsaí seo na critéir a leanas:

  • soláthraíonn ionad amháin as 170 ionad IAT iad, agus
  • cúrsaí lánaimseartha iad agus glacann siad ar a laghad bliain amháin lena gcríochnú, agus
  • leanann dámhachtain mhór oideachais agus oiliúna ar Leibhéal 5 nó Leibhéal 6 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (nfq.ie) nó a chomhionann astu.

 

Cliceáil anseo chun teacht ar liosta ionad (liostaithe de réir contae) agus na cúrsaí faofa atá ar fáil sna hionaid siúd.

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.