Critéir Náisiúntachta

Chun cistiú a fháil ó SUSI, ní mór gur náisiúnach Éireannach, an AE/an LEE nó Chónaidhm na hEilvéise thú.

Mura náisiúnach Éireannach, an AE/an LEE nó Chónaidhm na hEilvéise atá i mac léinn, b’fhéidir go mbeidh sé/sí incháilithe chun cistiú a fháil faoin Reachtaíocht maidir le Deontas Mac Léinn má tugadh cead dóibh chun fanacht sa Stát, ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais nó más ionann a stádas inimirce agus ceann amháin den mhéid a leanas:

  • Dídeanaí;
  • Cosaint Choimhdeach;
  • Cead a bheith agat chun fanacht sa Stát mar dhuine muinteartha le saoránach an AE/an LEE/na hEilvéise faoi fhorálacha Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Saorghluaiseacht Daoine), 2006 agus 2008 agus Treoir an AE (forálacha Chearta Conartha an AE);
  • Cead a bheith agat chun fanacht sa Stát mar gheall ar phósadh/pháirtnéireacht shibhialta le náisiúnach Éireannach nó mar leanbh cleithiúnach an duine sin;
  • Cead daonnúil tugtha duit chun fanacht sa Stát sular tháinig an tAcht Inimirce, 1999 i bhfeidhm;
  • Cead a bheith agat chun fanacht sa Stát i ndiaidh cinneadh a dhéanamh gan thú a dhíbirt faoi Ailt 3 den Acht Inimirce, 1999.

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.