Incháilitheacht

Faoin uair seo ba chóir go mbeadh an tÁiritheoir Incháilitheachta úsáidte agat chun go bhfaighfeá comhartha maidir le cé acu an bhfuil nó nach bhfuil tú incháilithe le haghaidh maoinithe. Mura bhfuil, ba chóir duit déanamh amhlaidh anois.

Is iad seo a leanas na Critéir Incháilitheachta;

  • Cónaitheacht agus Náisiúntacht
  • Cúrsa faofa in institiúid fhaofa (féach na naisc thíos le haghaidh cúrsaí / in aghaidh an mhic léinn)
  • Ioncam: An bhfuil tú laistigh de na leibhéil tairsí chun a bheith incháilithe le haghaidh maoinithe?
  • Uastréimhse cúnaimh deontais atá ar fáil

An aicme iarratasóra ina bhfuil tú (Iarratasóir Cleithiúnach, Cleithiúnach Aibí, nó Neamhspleách), is é sin a chinnfidh cén duine a gcuirfear a ioncam san áireamh nuair a bheidh an t-ioncam teaghlaigh ináirithe á ríomh a bheidh ina bhonn leis an measúnú a dhéanfar ortsa lena fháil amach cé acu an bhfuil nó nach bhfuil tú incháilithe le haghaidh maoinithe.

Cé go mbaineann cuid de na critéir le gach catagóir breisoideachais/ardoideachais (e.g. Náisiúntacht), tá cinn eile a bhaineann go sonrach leis an gcineál mic léinn atá ionat agus leis an gcineál cúrsa a dteastaíonn uait tabhairt faoi.

Roghnaigh an nasc cuí thíos lena fháil amach cén riachtanais shonracha atá i bhfeidhm don chineál mic léinn atá ionat.