Iarratais Athnuachana

Iarratais Athnuachana

Déantar athbhreithniú gach bliain ar dheontais mac léinn a bhronntar faoin Scéim Deontais Mhac Léinn. Má bhí deontas agat ó SUSI in 2020/2021 agus má tá tú ag leanúint ar aghaidh le do chuid staidéir sa chúrsa céanna i mbliain acadúil 2021/2022, déanfaidh SUSI teagmháil leat ar ríomhphost meabhrú duit d’iarratas ar dheontas a athnuachan

Tabhair faoi deara na rudaí a leanas, le do thoil, áfach;

 • má chríochnaigh tú cúrsa roimhe seo (e.g. cúrsa tríú leibhéal ar leibhéal 7) agus má tá iarratas á dhéanamh agat ar chúrsa forlíonta bliana do bhliain reatha acadúil 2021/2022 (e.g. cúrsa forlíontach bliana leibhéal 8), beidh ort iarratas nua a dhéanamh.
 • má rinne tú cinneadh chun do chúrsa nó do choláiste a athrú nó má tá cúrsa nua á thosú agat beidh ort iarratas nua a dhéanamh.

Chun d’iarratas ar dheontas a athnuachan, ba cheart duit an méid a leanas a dhéanamh;

Céim 1 Déan Iarratas

 • Logáil isteach ar www.susi.ie agus cliceáil an cnaipe “Déan Iarratas Anseo” ar leathanach baile SUSI
 • Cliceáil an cnaipe “Logáil Isteach ar an gCóras Deontas ar Líne”
 • Logáil isteach i do Chuntas Deontais ar Líne trí d’ainm úsáideora, do phasfhocal agus do uimhir PIN a úsáid (Má rinne tú dearmad ar d’ainm úsáideora, do phasfhocal nó d’uimhir PIN , déan iad a athshocrú trí na naisc a sholáthraítear a úsáid)
 • Roghnaigh an rogha “Iarratas ar Dheontas” (atá ar thaobh na láimhe clé den scáileán)
 • Comhlánaigh an fhoirm athnuachana/athmheasúnaithe, Treoir Foirme Iarratais d’Iarratadóirí ar Athnuachan Deontais (Blian Acadúil 2021-2022) go hiomlán agus seol ar aghaidh í chuig SUSI

Céim 2 Litir Freagartha a Fháil ó SUSI

Bunaithe ar an bhfaisnéis a sholáthraítear i d’fhoirm iarratais ar líne, gheobhaidh tú ceann amháin den mhéid a leanas

 • Litir Bhronnta (mura dteastaíonn aon cháipéisíocht/ghníomh breise uait)
 • Litir Dhiúltaithe (ina sonraítear an chúis/na cúiseanna a bhí leis an diúltú)
 • Litir Sheicliosta a iarrann cáipéisí nua tacaíochta, (má theastaíonn aon chinn)

Má fhaigheann tú litir ina luaitear an méid a leanas

 • Bronnta: Eisítear an litir seo duit ina gcuirtear deontas ar tairiscint duit agus ina dtugtar chun solais na céimeanna breise is gá duit a ghlacadh.
 • Diúltaithe: eisítear an litir seo duit ina luaitear go ndiúltaítear deontas a thabhairt duit. Chomh maith leis sin, tabharfar chun solais sa litir seo na céimeanna breise is féidir leat a ghlacadh más mian leat athbhreithniú nó achomharc ar an gcinneadh faoi do dheontas a iarraidh. Tugtar cuntas ar na céimeanna seo, chomh maith, i bpróisis Athbhreithniú a dhéanamh ar an gCinneadh faoi do DheontasAchomharc a dhéanamh ar an gCinneadh faoi do Dheontas.
 • Litir Sheicliosta ina lorgaítear cáipéisí: Ní mór duit na cáipéisí a sholáthar a iarrtar lena chur ar ár gcumas próiseáil d’iarratais a chríochnú.

 

Céim 3 D’Íocaíocht a Fháil (má bhronntar an deontas)

Íoctar deontais chothabhála isteach i do chuntas bainc (cuntas bainc mhac léinn) agus íoctar deontais táillí go díreach leis an gcoláiste a bhfreastalaíonn tú air.

Le híocaíocht do dheontais a chinntiú, ní mór go ndearnadh an méid a leanas:

 • do shonraí bainc a sholáthar do SUSI (i gcás deontais chothabhála amháin) – is féidir seo a dhéanamh ag aon tráth trí do chuntas iarratais ar dheontas ar líne, nó SUSI a chur ar an eolas ar aon athrú atá tagtha ar shonraí bainc ó bhliain roimhe seo
 • thug do choláiste deimhniú do SUSI go bhfuil tú cláraithe agus ag freastal ar do chúrsa do bhliain reatha acadúil 2021-2022.

 

Is iad seo a leanas na chéad dátaí íocaíochta do dhámhachtain deontais:

Beidh dátaí íoctha don bhliain acadúil 2021/2022 ar fáil go luath