Iarratais Athnuachana

Iarratais Athnuachana

Déantar athbhreithniú gach bliain ar dheontais mac léinn a bhronntar faoin Scéim Deontais Mhac Léinn. Má bhí deontas agat ó SUSI in 2021/2022 agus má tá tú ag leanúint ar aghaidh le do chuid staidéir sa chúrsa céanna i mbliain acadúil 2022/2023, déanfaidh SUSI teagmháil leat ar ríomhphost meabhrú duit d’iarratas ar dheontas a athnuachan

Tabhair faoi deara na rudaí a leanas, le do thoil, áfach;

 • má chríochnaigh tú cúrsa roimhe seo (e.g. cúrsa tríú leibhéal ar leibhéal 7) agus má tá iarratas á dhéanamh agat ar chúrsa forlíonta bliana do bhliain reatha acadúil 2022/2023 (e.g. cúrsa forlíontach bliana leibhéal 8), beidh ort iarratas nua a dhéanamh.
 • má rinne tú cinneadh chun do chúrsa nó do choláiste a athrú nó má tá cúrsa nua á thosú agat beidh ort iarratas nua a dhéanamh.

Chun d’iarratas ar dheontas a athnuachan, ba cheart duit an méid a leanas a dhéanamh;

Céim 1 Déan Iarratas

 • Logáil isteach ar www.susi.ie agus cliceáil an cnaipe “Déan Iarratas Anseo” ar leathanach baile SUSI
 • Cliceáil an cnaipe “Logáil Isteach ar an gCóras Deontas ar Líne”
 • Logáil isteach i do Chuntas Deontais ar Líne trí d’ainm úsáideora, do phasfhocal agus do uimhir PIN a úsáid (Má rinne tú dearmad ar d’ainm úsáideora, do phasfhocal nó d’uimhir PIN , déan iad a athshocrú trí na naisc a sholáthraítear a úsáid)
 • Roghnaigh an rogha “Iarratas ar Dheontas” (atá ar thaobh na láimhe clé den scáileán)
 • Comhlánaigh an fhoirm athnuachana/athmheasúnaithe, Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí ar Athnuachan Deoitais(Bliain Acadúil 2022-2023) go hiomlán agus seol ar aghaidh í chuig SUSI

Céim 2 Litir Freagartha a Fháil ó SUSI

Bunaithe ar an bhfaisnéis a sholáthraítear i d’fhoirm iarratais ar líne, gheobhaidh tú ceann amháin den mhéid a leanas

 • Litir Bhronnta (mura dteastaíonn aon cháipéisíocht/ghníomh breise uait)
 • Litir Dhiúltaithe (ina sonraítear an chúis/na cúiseanna a bhí leis an diúltú)
 • Litir Sheicliosta a iarrann cáipéisí nua tacaíochta, (má theastaíonn aon chinn)

Má fhaigheann tú litir ina luaitear an méid a leanas

 • Bronnta: Eisítear an litir seo duit ina gcuirtear deontas ar tairiscint duit agus ina dtugtar chun solais na céimeanna breise is gá duit a ghlacadh.
 • Diúltaithe: eisítear an litir seo duit ina luaitear go ndiúltaítear deontas a thabhairt duit. Chomh maith leis sin, tabharfar chun solais sa litir seo na céimeanna breise is féidir leat a ghlacadh más mian leat athbhreithniú nó achomharc ar an gcinneadh faoi do dheontas a iarraidh. Tugtar cuntas ar na céimeanna seo, chomh maith, i bpróisis Athbhreithniú a dhéanamh ar an gCinneadh faoi do DheontasAchomharc a dhéanamh ar an gCinneadh faoi do Dheontas.
 • Litir Sheicliosta ina lorgaítear cáipéisí: Ní mór duit na cáipéisí a sholáthar a iarrtar lena chur ar ár gcumas próiseáil d’iarratais a chríochnú.

 

Céim 3 D’Íocaíocht a Fháil (má bhronntar an deontas)

Íoctar deontais chothabhála isteach i do chuntas bainc (cuntas bainc mhac léinn) agus íoctar deontais táillí go díreach leis an gcoláiste a bhfreastalaíonn tú air.

Le híocaíocht do dheontais a chinntiú, ní mór go ndearnadh an méid a leanas:

 • do shonraí bainc a sholáthar do SUSI (i gcás deontais chothabhála amháin) – is féidir seo a dhéanamh ag aon tráth trí do chuntas iarratais ar dheontas ar líne, nó SUSI a chur ar an eolas ar aon athrú atá tagtha ar shonraí bainc ó bhliain roimhe seo
 • thug do choláiste deimhniú do SUSI go bhfuil tú cláraithe agus ag freastal ar do chúrsa do bhliain reatha acadúil 2022/2023.

 

Tá na dátaí íocaíochta thíos ar son an bhliain acadúil 2021/22. Beidh na dátaí íocaíochtaí ar són an bhliain acadúil 2022/2023 uasdátaithe in am trátha.

Dátaí íocaíochta ardoideachais 2022-23 
ÍocaíochtDáta Íocaíochta
Íocaíocht 122 Meán Fómhair 2022
Íocaíocht 213 Deireadh Fómhair 2022
Íocaíocht 310 Samhain 2022
Íocaíocht 415 Nollaig 2022
Íocaíocht 512 Eanáir 2023
Íocaíocht 616 Feabhra 2023
Íocaíocht 716 Márta 2023
Íocaíocht 806 Aibreán 2023
Íocaíocht 911 Bealtaine 2023
Dátaí íocaíochta Ardteistiméireachtas 2022-23 
ÍocaíochtDáta Íocaíochta
Íocaíocht 120 Deireadh Fómhair 2022
Íocaíocht 217 Samhain 2022
Íocaíocht 315 Nollaig 2022
Íocaíocht 419 Eanáir 2023
Íocaíocht 523 Feabhra 2023
Íocaíocht 623 Márta 2023
Íocaíocht 720 Aibreán 2023
Íocaíocht 818 Bealtaine 2023
Íocaíocht 915 Meitheamh 2023