Dúnadh iarratais ar líne ag meán oíche an 1 Samhain 2019..

Dúnadh iarratais ar líne ag meán oíche an 1 Samhain 2019.

PREASEISIÚINT

DÁTA: 23 Deireadh Fómhair 2019

Eisíonn SUSI glao deiridh le haghaidh iarratais ar dheontais mac léinn

Tá SUSI, an t-údarás náisiúnta bronnta deontas mac léinn, ag eisiúint glao deiridh inniu orthusan ar mian leo iarratas a dhéanamh ar dheontas mac léinn don bhliain acadúil reatha, 2019/20. Dúnfar na hiarratais ar líne Dé hAoine, an 1 Samhain 2019.

Dúirt Eleanor Murphy, Bainisteoir Cumarsáide agus Seirbhísí Custaiméirí SUSI, agus í ag tabhairt comhairle a leasa: “Dúnfar na hiarratais ar líne le haghaidh deontas mac léinn don bhliain acadúil 19/20 ag meán oíche ar an 1 Samhain 2019. Bí cinnte de go bhfuil d’iarratas críochnaithe agat ar líne ag susi.ie roimh an dáta seo, agus curtha isteach chuig SUSI le bheith measúnaithe. Más rud é go bhfuil tús curtha agat le hiarratas a dhéanamh ach nach bhfuil sé críochnaithe agat fós, bí cinnte é a chríochnú, mura miste, roimh an dáta deiridh. Ba cheart go mbeidh ríomhphost faighte agat ó SUSI le cúpla seachtaine anuas inar ngríosaíodh ort d’iarratas a dhéanamh.

Go dtí seo le linn na bliana acadúil seo, tá beagnach 95,000 iarratas as 96,500 cinn ionchais faighte ag SUSI agus táthar tar éis cinneadh a dhéanamh i ndáil le breis is 89,000 ceann. As an líon sin, rinneadh 73,000 díobh a bhronnadh agus cuireadh 16,000 ar ceal, é sin nó diúltaíodh iad.

Iarraim ar mhic léinn nach bhfuil cinneadh déanta i leith a n-iarratas go dtí seo aon doiciméid ar iarr SUSI orthu a chur isteach a aighniú a luaithe is gur féidir ionas gur féidir le SUSI críoch a chur le próiseáil a n-iarratais.

Fágtar, mar gheall ar go bhfuil chóras atá iomlán ar líne againn, chomh maith le baill foirne a bhfuil taithí acu, go bhfuil na mic léinn a fhaigheann deontas cothabhála míosúil tar éis leas a bhaint as cinntí deontais, agus dátaí íocaíochta tosaigh chomh maith, a bheith déanta ina leith níos luaithe ná mar a rinneadh riamh go dtí seo. Tá breis is 64,000 mac léinn ann a bhfuil an chéad íocaíocht faighte acu cheanna agus tá SUSI ag leanúint ar aghaidh dá n-íoc go seachtainiúil chun a chinntiú go bhfaigheann an oiread mac léinn agus is féidir na chéad íocaíochtaí deontais, a bhíonn géarghá leo i gcónaí.”

Nótaí:

Tá SUSI i mbun an ochtú bliain dó a bheith ag feidhmiú. Anuraidh, phróiseáil an t-údarás dámhachtana náisiúnta breis is 99,000 iarratas agus fuair thart ar 80,000 mac léinn maoiniú don bhliain acadúil sin, 2018-19.

Tacaíocht SUSI

Teil: 0761 08 7874, R: support@susi.ie Facebook @susisupport  Twitter: @susihelpdesk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.