Glacadh le do Thairiscint Cúrsa

Ag Glacadh le do Thairiscint Cúrsa

  • Más rud é gur chuir tú tic leis an mbosca SUSI ar d’iarratas CAO, cuirfidh an CAO in iúl do SUSI cad é an cúrsa ar ghlac tú leis. Murab ionann an cúrsa sin agus an cúrsa a chuir tú féin in iúl do SUSI ar d’iarratas, ní gá aon rud a dhéanamh; déanfaidh an CAO SUSI a chur ar an eolas faoin athrú sin. Déanfaimid an t-eolas a athbhreithniú agus an coláiste/cúrsa a leasú agus seolfaimid litir nua bhronnta chugat.
  • Más rud é go bhfuair tú cúrsa Ardoideachais ó SUSI ach go mbeidh tú ag freastal anois ar chúrsa Breisoideachais (Cúrsa Iar-Ardteistiméireachta Leibhéal 5 nó 6), caithfidh tú dul go dtí do chuntas ar líne SUSI agus Foirm Fógartha Cúrsa  a chomhlánú agus sonraí do chúrsa nua a chur isteach inti.
  • Más rud é go bhfuair tú cúrsa Breisoideachais ó SUSI ach go mbeidh tú ag freastal ar chúrsa Ardoideachais tríd an CAO anois, ní gá duit aon rud a dhéanamh; cuirfidh an CAO in iúl do SUSI faoin athrú seo sa chás gur chuir tú tic leis an rogha SUSI ar d’iarratas CAO.
  • Má ghlacann tú áit ina dhiaidh sin ar chúrsa difriúil nó ar chúrsa nár táirgeadh duit tríd an CAO, is féidir leat Foirm Fógartha Cúrsa a chur isteach am ar bith trí do chuntas ar líne SUSI.

Leideanna maidir le glacadh le do thairiscint chúrsa

Déanfar d’iarratas a chinneadh ar bhonn na sonraí chúrsa is déanaí ar fáil do SUSI ag aon cheann de na modhanna atá luaite thuas. Tabhair faoi deara nach féidir deontais a bhronnadh ach amháin i leith cúrsaí faofa.