Glacadh le do Thairiscint Cúrsa

  • Más rud é gur chuir tú tic leis an mbosca SUSI ar d'iarratas CAO, cuirfidh an CAO scéala chuig SUSI faoin gcúrsa ar glacadh leis. Murab ionann an cúrsa seo agus an cúrsa a cuireadh in iúl do SUSI ar d'iarratas, ní gá aon rud a dhéanamh; cuirfidh an CAO scéala chuig SUSI faoin athrú seo. Déanfaimid an t-eolas a athbhreithniú agus an coláiste/cúrsa a leasú agus seolfaimid litir nua bhronnta chugat.
  • Más rud é go bhfuair tú cúrsa Ardoideachais ó SUSI ach go mbeidh tú ag freastal anois ar chúrsa Breisoideachais (Cúrsa Iar-Ardteistiméireachta Leibhéal 5 nó 6), caithfidh tú do chuntas ar líne SUSI a rochtain agus foirm Glacadh Deireanach Le Cúrsa (GDC) a chomhlánú le sonraí do chúrsa nua.
  • Más rud é go bhfuair tú cúrsa Breisoideachais ó SUSI ach go mbeidh tú ag freastal ar chúrsa Ardoideachais tríd an CAO anois, ní gá duit aon rud a dhéanamh; cuirfidh an CAO scéala chuig SUSI faoin athrú seo fad is a chuir tú tic leis an rogha SUSI ar d'iarratas CAO.
  • Má ghlacann tú áit ina dhiaidh sin ar chúrsa difriúil nó ar chúrsa nár táirgeadh duit tríd an CAO, is féidir leat foirm nua ar líne GDC a chur isteach am ar bith trí do chuntas ar líne SUSI.

Déanfar cinneadh faoi d'iarratas ar bhonn na sonraí cúrsa is déanaí a cuireadh ar fáil do SUSI ar aon cheann de na bealaí thuas. Tabhair faoi deara nach féidir deontais a bhronnadh ach amháin i leith cúrsaí faofa.

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.