Fuair mé Fógra ó SUSI maidir le Deontas Mic Léinn (Athnuachan)

Tá eolas le fáil ar an leathanach seo do na mic léinn a fuair ríomhphost ó SUSI i mí Mhárta 2020, ina raibh FÓGRA MAIDIR LE DEONTAS MIC LÉINN (ATHNUACHAN), ar mian leo deontas a athnuachan agus iad ag leanúint den chúrsa céanna nó ag déanamh dul chun cinn leis nó atá ag athrú a gcúrsa nó a gcoláiste sa bhliain acadúil 2020-21.

An bhfuil tú ag Leanúint de do Chúrsa agus ag Déanamh Dul Chun Cinn leis in 2020-21?

Má bheidh tú ag leanúint den chúrsa céanna nó ag déanamh dul chun cinn leis sa bhliain acadúil 2020-21, ba chóir duit iarratas ar athnuachan deontais a dhéanamh tar éis go n-osclófar córas iarratais ar líne SUSI ar 2 Aibreáin 2020, ar an gcoinníoll nach bhfuil bliain á déanamh agat arís agus nach bhfuil bliain bhreise á tosú agat.

Lean an nasc seo chun tuilleadh eolais a fháil maidir le Daoine ar Chóir Dóibh Iarratas ar Athnuachan Deontais a Dhéanamh.

An bhfuil Tú ag Tosú ar Chúrsa Nua nó ag Athrú Cúrsa in 2020-21?

Má tá do chúrsa críochnaithe agat nó más rud é go mbeidh tú ag athrú cúrsa nó coláiste, nó ag tosú ar chúrsa eile, lena n-áirítear bliain fhorlíontach, sa bhliain acadúil 2020-21, agus má theastaíonn uait iarratas a dhéanamh ar dheontas mic léinn, ba chóir duit iarratas nua ar dheontas a dhéanamh tar éis go n-osclófar córas iarratais ar líne SUSI ar 2 Aibreáin 2020.

Lean an nasc seo chun tuilleadh eolais a fháil maidir le Daoine ar Chóir Dóibh Iarratas Nua ar Dheontas a Dhéanamh.

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.