Fuair mé Fógra ó SUSI maidir le Deontas Mic Léinn (Athnuachan nó Iarratas Nua)

Iarratas a Dhéanamh ar Dheontas Mic Léinn don Bhliain 2019-20 (mic léinn a bhfuil deontas acu cheana)

I mí an Mhárta 2020, sheol SUSI ríomhphost chuig na mic léinn a fuair deontas sa bhliain acadúil 2019-20, le cur in iúl dóibh go nglacfar le hiarratais ar dheontas mic léinn don bhliain acadúil 2020-21 ó 2 Aibreáin 2020 ar aghaidh.

Breathnaigh ar an ríomhphost sin ó SUSI agus lean an nasc cuí thíos chun a fháil amach conas iarratas ar dheontas mic léinn a dhéanamh don bhliain acadúil 2020-21:

Fuair mé ríomhphost ó SUSI ina raibh FÓGRA MAIDIR LE DEONTAS MIC LÉINN (ATHNUACHAN)

Fuair mé ríomhphost ó SUSI ina raibh FÓGRA MAIDIR LE DEONTAS MIC LÉINN (IARRATAS NUA)

Ní bhfuair mé ríomhphost ó SUSI maidir le hiarratas a dhéanamh ar dheontas mic léinn don bhliain 2019-20

Tabhair faoi deara nach féidir iarratas ar dheontas a dhéanamh roimh an dáta oscailte I ar 2 Aibreáin 2020 don bhliain acadúil 2019-20.

Nóta Tábhachtach: Ní bhaineann an t-eolas ar na leathanaigh seo ach amháin leis na mic léinn siúd a fuair deontais mic léinn ó SUSI sa bhliain acadúil 2019-20.

Mura bhfuair tú deontas mic léinn ó SUSI sa bhliain acadúil 2019-20, beidh ort cliceáil anseo chun iarratas nua a dhéanamh ar dheontas.

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.