Faisnéis maidir le do rogha cúrsa a dheimhniú

Ní bhfuair mé mo chéad rogha tríd an CAO agus is é sin an ceann atá liostaithe agam ar m'fhoirm iarratais SUSI. An gcaithfidh mé m'athrú cúrsa a chur in iúl do SUSI?

Má ghlac tú leis an rogha ar d'iarratas CAO go ligfí don CAO faisnéis a roinnt le SUSI, ní gá duit aon rud a dhéanamh. Gheobhaimid na sonraí sin go díreach ón CAO.

Má tá deontas mic léinn bronnta ort cheanna féin le haghaidh do chéad rogha cúrsa, gheobhaidh tú litir nua bhronnta deontais nuair a gheobhaimid sonraí an chúrsa lenar ghlac tú ón CAO.

Murar ghlac tú leis an rogha go ligfí don CAO sonraí a roinnt linn, áfach, beidh ort foirm ar líne um Ghlacadh le Cúrsa Deiridh a chur isteach trí do chuntas SUSI ar líne.

Bronnadh deontas orm chun staidéar a dhéanamh ar leibhéal fochéime ach ní bhfuair mé tairiscint tríd an CAO agus beidh mé ag freastal ar chúrsa IAT. An gcaithfidh mé é seo a chur in iúl do SUSI?

Caithfidh. Mura bhfuil tairiscint faighte agat tríd an CAO agus má bheidh tú ag freastal ar chúrsa IAT, beidh ort sinn a chur ar an eolas trí fhoirm ar líne um Ghlacadh le Cúrsa Deiridh a chur isteach. Is féidir é sin a dhéanamh trí do chuntas SUSI ar líne.

Ní dhearna mé iarratas ar mo chúrsa tríd an CAO, céard is gá dom a dhéanamh?

Má ghlac tú le cúrsa agus má shonraigh tú é sin ar d'fhoirm iarratais nuair a bhí d'iarratas á dhéanamh agat do SUSI, má tá tú incháilithe, bronnfar do dheontas mic léinn ort don chúrsa sin. Má athraíonn an cúrsa a shonraigh tú ar d'iarratas SUSI, áfach, ba chóir duit foirm ar líne um Ghlacadh le Cúrsa Deiridh a chur isteach trí do chuntas SUSI ar líne.

Murar shonraigh tú gur ghlac tú le cúrsa ar d'iarratas bunaidh agus má iarradh ort foirm ar líne um Ghlacadh le Cúrsa Deiridh a chur isteach, ba chóir duit é sin a dhéanamh a luaithe is féidir.

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.