Faisnéis maidir le do rogha cúrsa a dheimhniú

Ní bhfuair mé mo chéad rogha tríd an Lár-Oifig Iontrála (an CAO) agus is é sin an ceann atá liostaithe agam ar m’fhoirm iarratais SUSI. An gcaithfidh mé m’athrú cúrsa a chur in iúl do SUSI?

Má ghlac tú leis an rogha ar d’iarratas CAO go ligfí don CAO faisnéis a roinnt le SUSI, ní gá duit aon rud a dhéanamh. Gheobhaimid na sonraí sin go díreach ón CAO.

Má tá deontas mic léinn bronnta ort cheana féin le haghaidh do chéad rogha cúrsa, gheobhaidh tú litir nua bhronnta deontais nuair a gheobhaimid sonraí an chúrsa lenar ghlac tú ón CAO.

Murar ghlac tú leis an rogha go ligfí don CAO sonraí a roinnt linn, áfach, beidh ort foirm ar líne um Fógra Athrú Cúrsa a chur isteach trí do chuntas SUSI ar líne.

Bronnadh deontas orm chun staidéar a dhéanamh ar leibhéal fochéime ach ní bhfuair mé tairiscint tríd an CAO agus beidh mé ag freastal ar chúrsa IAT. An gcaithfidh mé é seo a chur in iúl do SUSI?

Caithfidh. Mura bhfuil tairiscint faighte agat tríd an CAO agus má bheidh tú ag freastal ar chúrsa IAT, beidh ort sinn a chur ar an eolas trí fhoirm ar líne um Fógra Athrú Cúrsa a chur isteach. Is féidir é sin a dhéanamh trí do chuntas SUSI ar líne.

Ní dhearna mé iarratas ar mo chúrsa tríd an CAO, céard is gá dom a dhéanamh?

Má ghlac tú le cúrsa agus má shonraigh tú é sin ar d’fhoirm iarratais nuair a bhí d’iarratas á dhéanamh agat do SUSI, má tá tú incháilithe, bronnfar do dheontas mic léinn ort don chúrsa sin. Má athraíonn an cúrsa a shonraigh tú ar d’iarratas SUSI, áfach, ba chóir duit foirm ar líne um Fógra Athrú Cúrsa a chur isteach trí do chuntas SUSI ar líne.

Murar shonraigh tú gur ghlac tú le cúrsa ar d’iarratas bunaidh agus má iarradh ort foirm ar líne um Fógra Athrú Cúrsa a chur isteach, ba chóir duit é sin a dhéanamh a luaithe is féidir.