Faisnéis Fúinn

Is é SUSI údarás aonair náisiúnta bronnta na hÉireann i dtaobh na ndeontas uile ardoideachais agus breisoideachais. Thosaíomar le deontais a phróiseáil in 2012, agus thángamar in ionad na seasca údarás áitiúil bronnta a phróiseáil iarratais ar dheontais mhac léinn roimhe sin.

Táimid inár gceathrú bliain d’iarratais faoi láthair – osclaíodh an córas iarratais ar líne le haghaidh iarratais nua agus athnuachana ar dheontais do bhliain acadúil 2016/2017 ar an Máirt 5 Aibreán, 2015. Anuraidh, phróiseálamar os cionn 108,000 iarratas agus bronnadh cistiú ar 83,000 mac léinn (idir iarratais nua agus athnuachana) agus tá súil againn breis agus 110,000 iarratas a fháil do bhliain acadúil 2016/2017.

Cuireann SUSI cistiú ar fáil do mhic léinn incháilithe atá in oideachas lánaimseartha tríú leibhéal in Éirinn agus, chomh maith leis sin, i roinnt cásanna, cistiú do mhic léinn a dhéanann staidéar lasmuigh den Stát. Cuirimid tacaíocht ar fáil do gach saghas mac léinn, idir fhágóirí scoile agus mhic léinn aibí atá ag filleadh ar oideachas.

Próiseálaimid iarratais faoi na critéir a leagtar amach san Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn,2011, sna Rialacháin um Thacaíocht do Mhic Léinn agus sa Scéim Deontais Mhac Léinn – is féidir teacht ar an reachtaíocht ar ár leathanach “Acmhainní”.

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.