Faisnéis Fúinn

Is í Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI) ná údarás bronnta náisiúnta na hÉireann do gach deontas breisoideachais agus ardoideachais. Cuireann SUSI maoiniú ar fáil do mhic léinn incháilithe, ó dhaltaí atá díreach tar éis an scoil a fhágáil go dtí mic léinn lánfhásta atá ag filleadh ar an oideachas, i gcúrsaí tríú leibhéil, lánaimseartha atá faofa.

Déanann SUSI maoiniú a riar de réir na reachtaíochta mar atá leagtha amach san AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011, sa Scéim Tacaíochta SCÉIM DEONTAS MAC LÉINN 2022  do Mhic Léinn agus sna Rialacháin Thacaíochta do Mhic Léinn RIALACHÁIN UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN 2022