Faisnéis Fúinn

Is í Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI) ná údarás bronnta náisiúnta na hÉireann do gach deontas breisoideachais agus ardoideachais. Cuireann SUSI maoiniú ar fáil do mhic léinn incháilithe, ó dhaltaí atá díreach tar éis an scoil a fhágáil go dtí mic léinn lánfhásta atá ag filleadh ar an oideachas, i gcúrsaí tríú leibhéil, lánaimseartha atá faofa.

Déanann SUSI maoiniú a riar de réir na reachtaíochta mar atá leagtha amach san Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn 2011, sa Scéim Tacaíochta do Mhic Léinn agus sna Rialacháin Thacaíochta do Mhic Léinn.

Faoi láthair, tá SUSI ag glacadh le hiarratais le haghaidh na bliana acadúla 2020/21. Anuraidh, fuarthas beagnach 96,000 iarratas agus bronnadh deontas ar os cionn 76,000 mac léinn.